Skip to main content

Collectie Vondeliana van J.H.W. Unger

 Collection
Identifier: UBA349

Scope and Contents

De collectie bestaat uit boeken, plano's ('eenbladsdrukken'), portretten, door Unger vervaardigde facsimilés van handschriften van Vondel en afgietsels van penningen. Daarnaast is er secundaire literatuur over Vondel. De collectie bevat onder meer elf verschillende Gysbrecht-edities, die nog niet in de collectie van het Vondelmuseum aanwezig waren. Belangrijk zijn de zeldzame planodrukken van gelegenheidsgedichten. Naast 34 plano's die in Unger (1888) waren beschreven, bevat de collectie nog ruim 30 later ontdekte plano's.

Dates

  • ca. 1600-1904
  • Majority of material found within 17de eeuw

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Johan Hendrik Willem Unger (1861-1904) studeerde na de hbs in Den Haag voor de middelbare akte geschiedenis in Leiden. In 1883 werd hij benoemd tot adjunct-archivaris van Rotterdam, drie jaar later tot gemeente-archivaris. Al voor zijn werkzaamheden als archivaris hield hij zich bezig met de studie van Nederlandse dichters. Dit resulteerde onder andere in een bibliografie van Bredero en de bezorging van het dagboek van Constantijn Huygens. Toch blijft zijn naam vooral verbonden aan die van Joost van den Vondel. Unger verzamelde de werken van Vondel, en had het plan een Vondelbibliografie samen te stellen. Tijdens de Vondeltentoonstelling van 1879 in Amsterdam kwam hij in contact met een andere Vondelverzamelaar, A.D. de Vries, die hetzelfde plan had opgevat. Zij besloten samen te werken, maar na de vroegtijdige dood van De Vries in 1884 voltooide Unger de bibliografie enkele jaren later zelfstandig. De publicatie van de Bibliographie van Vondels werken (1888) is tot op de dag van vandaag van groot belang voor de Vondelstudie. Een groot deel van de hierin beschreven werken bevindt zich inmiddels in de collectie van het Vondelmuseum.

Extent

ca. 200 items

Abstract in Dutch

De collectie Vondeliana van J.H.W. Unger (1861-1904) bestaat voornamelijk uit zeventiende-eeuwse drukken, aangeschaft in 1908 door de Vereniging Het Vondel-Museum.

Abstract in English

This collection of books by the Dutch writer and poet Joost van den Vondel was collected by the archivist J.H.W. Unger (1861-1904) and consists mainly of seventeenth century editions. They were purchased by the society 'The Vondel-Museum' in 1908 when Unger's collection was auctioned.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Catalogue of writings by Joost van den Vondel collected by the late Mr. J.H.W. Unger […]. [Amsterdam, 1907].
  2. Catalogus der Vondel-verzameling nagelaten door […] J.H.W. Unger […] veiling bij R.W.P. de Vries […] woensdag 3 juni 1908 […]. [Amsterdam, 1908].
  3. Catalogue of writings by Joost van den Vondel collected by the late Mr. J.H.W. Unger […]. Amsterdam, [1908].
  4. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Custodial History

De veiling van de collectie van J.H.W. Unger vond plaats op 3 juni 1908 bij het Amsterdamse veilinghuis R.W.P. de Vries. De collectie werd eerst per nummer verkocht en daarna in zijn geheel bij opbod geveild. Kennelijk was er onvoldoende belangstelling voor de complete verzameling, waardoor de Vereniging Het Vondel-Museum een aantal losse stukken kon verwerven. Het journaal van aanwinsten van het Vondelmuseum vermeldt 185 (van de geveilde 684) nummers die op deze veiling werden verworven. In werkelijkheid waren dit er meer, aangezien een onbekend aantal doubletten niet werd vermeld. Uit het verslag van de algemene vergadering over 1908-1909 bleek dat men gericht heeft aangeschaft om lacunes op editieniveau op te vullen. De weduwe Unger schonk tegelijkertijd het handgeschreven onderzoeksmateriaal van haar echtgenoot en van A.D. de Vries.

Immediate Source of Acquisition

Het in 1908 door de Vereniging Het Vondel-museum verworven materiaal werd toegevoegd aan het bruikleen van de gemeente Amsterdam en in de Universiteitsbibliotheek geplaatst. Na de opheffing van de vereniging in 1976 werd de collectie eigendom van de Universiteitsbibliotheek.

Accruals

Er worden geen aanvullingen verwacht.

Related Materials

De Bijzondere Collecties beheert de grootste Vondel-verzameling ter wereld. De meeste collecties zijn bijeengebracht door de Vereniging Het Vondel-Museum, als onderdeel van het Vondelmuseum, naast de collectie J.H.W. Unger ook de collectie A.Th. Hartkamp . De archieven van de Vereniging Het Vondel-Museum en van J. Stals bevinden zich eveneens bij de Bijzonder Collecties. Daarnaast is er de Bibliotheca Vondeliana van A.D. de Vries.

Bibliography

  • Vereeniging Het Vondel-Museum: vierde verslag 1908-1909. Algemeene vergadering op 13 mei 1910. Amsterdam, 1910.
  • Unger (Johan Hendrik Willem). In: Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek (NNBW), k. 1355-1356.

General

Gedrukte werken kunnen worden aangevraagd via de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam. Overige stukken kunnen online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

De titels zijn als 'Collectie Unger' bijgeschreven in het Journaal van aanwinsten der Vereniging Het Vondelmuseum, 1902-1918, en voorzien van de toenmalige Vdl-signaturen. Bovendien zijn deze titels in het journaal in de meeste gevallen voorzien van een U-nummer, dat verwijst naar Ungers Vondel-bibliografie uit 1888.

Title
Inventaris van de collectie Vondeliana van J.H.W. Unger (ca. 1600-1904)
Author
L.T. Monfils
Date
2011
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland