Skip to main content

Archief van het Historisch Litterarisch Leesgezelschap Clio

 Fonds
Identifier: UBA341

Scope and Contents

Het archief bevat het notulenboek, twee kasboeken, een ledenlijst, statuten, convocatiebriefjes en dergelijke. Hieruit zijn de titels af te leiden van de door het gezelschap aangeschafte werken. Daarnaast zijn er 29 brieven van vele voornamelijk Amsterdamse notabelen, onder wie H. Jacobi, G. de Bosch Kemper, N.G. Cnoop Koopmans, Sicco Lulofs, T.M.C. Asser, D.F. Tersteeg, B. Hulshoff, P. Louwerse jr., P.A. Brugmans, P.E. Charbon, A. Teixeira de Mattos, J.W.C. de Jonge van Ellemeet, C.L. Lodert C.Lz., L.J.G. van Ogtrop, W.H. Elias, D.A. Koenen, J. Domela Nieuwenhuis, J.C. Pool, Th.A. Ruys, J.A. Sillem, H. Keer, W.H. Koppen, C.A. Crommelin, S.J. Hingst en D. Franke.

Dates

  • 1856-1872

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Aangezien het materiaal op microfilm beschikbaar is, is voor raadpleging van originele documenten toestemming vereist van de collectiebeheerder. Indien toestemming verkregen is, wordt het materiaal alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Het Historisch Litterarisch Leesgezelschap Clio werd op 16 september 1856 opgericht, als opvolger van het in datzelfde jaar opgeheven Historisch Litterarisch Dispuutgezelschap C.L.I.O. Het eerste bestuur bestond uit H.P.G. Quack (praeses), H. Jacobi (secretaris). Leden waren W.H. van Koppen, S.J. Hingst, N.J. den Tex, J.E. Moltzer en P.A. Tiele uit Amsterdam, J.C. Schagen van Soelen uit Leiden. Latere secretarissen waren onder anderen W.H. van Koppen, J.A. Sillem, B. Hulshoff jr. en H.N. Teding van Berkhout. Het gezelschap was "ingerigt ter lezing der nieuwste tmeest belangrijke werken over Geschiedenis en Literatuur". Het gezelschap las en beoordeelde de boeken en veilde ze daarna. De vergaderingen vonden aanvankelijk plaats in de stadsbibliotheek, later in het lokaal De Karseboom. In 1870 werd het gezelschap wegens gebrek aan belangstelling opgeheven.

Extent

0.05 meter

Abstract in Dutch

Het Historisch Litterarisch Leesgezelschap Clio werd heropgericht te Amsterdam in 1856. De leden hielden zich bezig met de aankoop en lezing van de belangrijkste recente verschenen werken over geschiedenis en literatuur. De werken werden naderhand geveild. Het gezelschap rekende verscheidene Amsterdamse notabelen tot haar leden. In 1870 werd het gezelschap opgeheven. Het archief bevat de weerslag van haar activiteiten, onder andere lijsten van alle aangeschafte boeken.

Abstract in English

The 'Historisch Litterarisch Leesgezelschap Clio', a historical and literary society, was re-established in Amsterdam in 1856. The members bought and read recently published books on history and literature. Afterwards, the books were sold in auctions. Among the members were several important inhabitants of Amsterdam. The society was discontinued in 1870. Its activities are represented in the archive, which contains, among other things, lists of all the books that were acquired.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Immediate Source of Acquisition

De collectie werd vóór 1902 verworven door de Universiteitsbibliotheek Amsterdam.

Appraisal

Het archief geeft een beeld van de activiteiten en de onderlinge contacten van de notabelen van Amsterdam, tevens van de boeken die in deze periode in de belangstelling stonden.

Accruals

De collectie is afgesloten.

Existence and Location of Copies

De gehele collectie is verfilmd en raadpleegbaar vanaf microfilm.

Related Materials

Het archief van de voorloper van het gezelschap, het Historisch Litterarisch Dispuutgezelschap C.L.I.O., werd in november 1870 aangeboden aan de ISSA, de senaat van het ASC. Of het geaccepteerd werd is onbekend.

Mogelijk kan het gezelschap als voorloper gezien worden van het in 1882 opgerichte Geschiedkundig Dispuutgezelschap C.L.I.O., waarvan het archief en de verzameling zich bij de Bijzondere Collecties bevinden.

Bibliography

  • Catalogus der handschriften, Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam, II: De handschriften der Stedelijke Bibliotheek met de latere aanwinsten. Amsterdam, 1902, p. 489.
  • Geschiedenis van het Amsterdamsch studentenleven, 1632-1932. Amsterdam, 1932, p. 262, p. 273 en p. 278.

General

Microfilms van de gehele collectie kunnen worden aangevraagd bij de balie van de Bijzondere Collecties. Vermeld dient te worden: Historisch Litterarisch Leesgezelschap Clio.

Processing Information

Alle brieven zijn ontsloten in de Catalogus epistularum Neerlandicarum (CEN) en de catalogus van de Universiteit van Amsterdam, onder de signatuurreeks I C 45. De gehele collectie is verfilmd en raadpleegbaar vanaf microfilm. Een inventaris van het archief is beschikbaar in het collectiedossier.

Title
Inventaris van het archief van het Historisch Litterarisch Leesgezelschap Clio (1856-1870)
Author
M. van Roon
Date
2011
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland