Skip to main content

Collectie Esperanto Nederland

 Collection
Identifier: UBA335

Scope and Contents

De collectie bestaat uit ruim 2.300 boeken en 500 titels van tijdschriften en seriewerken op het gebied van het Esperanto.

Dates

  • ca. 1900-heden

Creator

Language of Materials

Nederlands, Frans, Duits en Esperanto

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

De oudste Esperantovereniging in Nederland, de Eerste Amsterdamsche Esperantisten Vereeniging 'Unua Amsterdama Societo Esperantista', werd opgericht in 1906. Deze vereniging stond ook bekend onder haar motto 'La Estonto Estas Nia' (Ons is de toekomst), afgekort L.E.E.N. Ook de collectie werd wel met deze afkorting aangeduid. De vereniging is na de Tweede Wereldoorlog vermoedelijk opgegaan in de vijf jaar jongere Vereniging FLE (Federacio de Laboristaj Esperantistoj), oftewel de Nederlandse Federatie van Arbeiders-Esperantisten (ook wel: 'Nederlandse esperantistenvereniging'), opgericht in 1911. De vereniging Esperanto Nederland (EN) ontstond in 1994 uit een fusie van de vereniging Nederlando Esperanto Asocio (NEA) met de FLE.

Extent

ca. 2800 items

Abstract in Dutch

De collectie Esperanto Nederland bevat boeken en tijdschriften op het gebied van Esperanto, afkomstig van de vroegste Esperanto-verenigingen in Nederland.

Abstract in English

The collection Esperanto Nederland contains books and journals regarding Esperanto, collected by the earliest Esperanto associations in the Netherlands.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Esperanto. Catalogus van de boekerij der Nederlandse Esperantisten-Vereniging 'La Estonto Estas Nia' en van de Esperanto-collectie in de Universiteits-bibliotheek, 2 dl. Amsterdam, 1969.
  2. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Immediate Source of Acquisition

In 1964 gaf de Nederlandse Esperantistenvereniging (FLE) haar collectie boeken in bruikleen aan de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, aanvankelijk voor een periode van dertig jaar. Na het ontstaan van de huidige vereniging Esperanto Nederland (EN) in 1994 werd de bruikleenperiode stilzwijgend verlengd.

Accruals

De collectie wordt regelmatig met aanwinsten verrijkt.

Related Materials

De Bijzondere Collecties beheert behalve het bruikleen een eigen collectie boeken betreffende Esperanto, samengesteld uit particuliere schenkingen, waaronder de in 1958 verworven collectie Reynders en de collectie Kleerkoper (lesmateriaal Esperanto).

Bibliography

  • Catalogus catalogorum ad collectiones bibliothecae universitatis Amstelodamensis pertinens Josepho Renero Defraipont LXV annos nato a discipulis collegisque oblatus Amstelodami in Bibliotheca Universitatis. Amsterdam, 1982.

General

Alle publicaties kunnen worden aangevraagd via de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Processing Information

In 1969 verscheen er een gedrukte catalogus van de collectie Esperanto in de Universiteitsbibliotheek, waarin de werken van L.E.E.N. zijn opgenomen.

Alle publicaties zijn ontsloten via de catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Title
Inventaris van de collectie Esperanto Nederland (ca. 1900-heden)
Author
L.T. Monfils
Date
2011
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland