Skip to main content

Archief van het Medisch dispuutgezelschap Bis Repetita Placent

 Fonds
Identifier: UBA35

Scope and Contents

Het archief van B.R.P. bestaat uit twee delen: stukken van algemene aard en stukken van bijzondere aard. Deze twee delen bestrijken een periode van 81 jaar. De jaren 1941-1946 vormen een leemte in het archief, omdat het dispuut toen ophield te bestaan. Het archief is nogal verbrokkeld. In de losse stukken (zoals de correspondentie) en de lustrumverslagen is een doorlopende chronologie. Van veel jaren zijn slechts een paar stukken bewaard gebleven. In vaste stukken zoals notulenboeken is meer samenhang. De stukken van algemene aard bevatten de notulen, de jaarverslagen en de ingekomen en uitgaande correspondentie. In de stukken van bijzondere aard kan men vinden hoe het dispuut werkte, wat het deed en wat de neerslag daarvan was.

De fotocollectie (inv.nr. 48) bestaat uit 28 losse foto's: zes cartes de visite van leden uit het oprichtingsjaar, twee foto's van prof. dr. T. Place en foto's van het tweede, negende, tiende en vijftiende lustrum.

De gebruiksvoorwerpen zijn een voorzittershamer en een archiefkist.

Dates

  • 1882-1963

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal in deze collectie wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Het Medisch dispuutgezelschap Bis Repetita Placent (B.R.P.) werd op 16 oktober 1882 opgericht door Theodoor Feltkamp, student geneeskunde. Doelstelling van het dispuut was het bespreken van onderwerpen uit de anatomie, fysiologie, histiologie en algemene pathologie. In de loop van de tijd verschoof de aandacht echter geleidelijk naar onderwerpen uit de theoretische medische wetenschap en naar de klinische toepassing van de geneeskunde.

Op driewekelijkse vergaderingen, meestal bijgewoond door een hoogleraar, werden de onderwerpen in referaat en voordracht door de leden behandeld. Vervolgens was er gelegenheid tot debat. De leden, doorgaans een twintigtal, werden gevormd door studenten met wetenschappelijke aanleg, die na hun kandidaatsexamen door een hoogleraar op de voordracht voor het lidmaatschap waren geplaatst. Dit toelatingscriterium heeft er voor zorg gedragen dat het hoge niveau gehandhaafd bleef. B.R.P. was een exclusief gezelschap. De anti-joodse maatregelen in 1941 maakten een einde aan de werkzaamheden, die pas in mei 1947 werden hervat. Mede dankzij de inspanningen van het oud-lid prof. dr. M.W. Woerdeman beleefde B.R.P. in de jaren vijftig een opleving. De lustra van 1952 en 1957 werden gevierd met drukbezochte symposia, waaraan de pers ruimschoots aandacht besteedde. Vanaf 1962 stokte de aanwas van nieuwe leden en leidde het dispuut een kwijnend bestaan tot het in 1969 geruisloos verdween. In de loop der jaren zijn vele later bekend geworden studenten lid van B.R.P. geweest, zoals de hoogleraren S.T. Bok (1892-1964), J.G.G. Borst (1902-1975), S. van Creveld (1894-1971), H.T. Deelman (1892-1965), Cornelia C. de Lange (1871-1950), J.J. van Loghem (1878-1968), J.R. Prakken (1897-1982) en W.P.C. Zeeman (1879-1960).

Extent

0.7 meter

Abstract in Dutch

Het Medisch dispuutgezelschap Bis Repetita Placent (B.R.P.) werd in 1882 opgericht in Amsterdam. Een strikt toelatingsbeleid droeg bij aan een hoog niveau van de werkzaamheden. In 1969 kwam aan het bestaan van B.R.P. een geruisloos einde. Het archief bevat notulen, jaarverslagen en correspondentie alsmede stukken van bijzondere aard, die inzicht geven in de organisatie, doelstelling en werkzaamheden van het dispuut.

Abstract in English

The medical debating society 'Bis Repetita Placent' (BRP) was founded in Amsterdam in 1882. It kept a strict admittance policy which contributed to the high standard of their activities. In 1969 the BRP came to an end quietly. The archive contains minutes, annual reports and correspondence as well as a few more special items which give an insight into its aims, its activities and into the way the debating society was organized.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Een standlijst van het archief aanwezig in de Onderzoekzaal.
  2. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Immediate Source of Acquisition

In 1935 werd het archief in bruikleen afgestaan aan de Historische Commissie en geplaatst in de Historische Verzameling van de Universiteit van Amsterdam, en is nu onderdeel van de Bijzondere Collecties. Sedert de overdracht is het archief regelmatig aangevuld; voor het laatst in 1963.

Appraisal

Een deel van het archief van B.R.P. is terechtgekomen in het archief van het Fysiologisch Laboratorium van de Universiteit van Amsterdam, dat is ondergebracht in het Stadsarchief Amsterdam.

Accruals

De collectie is in 1963 afgesloten; aanvullingen zijn niet te verwachten.

Separated Materials

Een deel van het archief van Bis Repetita Placent (met name uit de periode 1963-1969) is ondergebracht in het Stadsarchief Amsterdam onder toegangsnummer 5298: Archief van het Fysiologisch Laboratorium van de Universiteit van Amsterdam.

Bibliography

  • W.J. Oosterveld. Medisch dispuutgezelschap Bis Repetita Placent 75 jaar. In: Nederlands Tijdschrift voor Medische Studenten 3 (1957), nr. 8, p. 157-158.
  • Henri van der Bijll e.a. (red.). Geschiedenis van het Amsterdamsch studentenleven, 1632-1932. Amsterdam, 1932, p. 290 e.v.

General

Alle collectieonderdelen kunnen worden aangevraagd bij de balie van de Onderzoekzaal. Vermeld dient te worden: Archief van het Medisch dispuutgezelschap Bis Repetita Placent.

Processing Information

Na de overdracht in 1935 is het archief summier beschreven en opgenomen in het register op de handschriften en archieven, samengesteld door de Historische Commissie van de Universiteit van Amsterdam tussen de jaren 1923 en 1940.

In 1995 is het archief – in het kader van een archiefpracticum van prof. dr. C. Dekker – middels een standlijst ontsloten door B. Grissen en N. Hilarius.

De foto's en gebruiksvoorwerpen zijn objectgewijs ontsloten in de catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Title
Inventaris van het archief van het Medisch dispuutgezelschap Bis Repetita Placent (1882-1963)
Author
A.A. Bruins
Date
2005
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland