Skip to main content

Bibliotheek van de kerkelijke opleiding van de Nederlandse Hervormde Kerk aan de Universiteit van Amsterdam

 Collection
Identifier: UBA292

Scope and Contents

De collectie is toegespitst op protestantse theologie en kerkgeschiedenis. Zij bevat zowel primaire als secundaire teksten. Tot de eerste categorie behoren onder meer lekenspelen, kerstspelen, preken en exegeses; tot de secundaire teksten behoren biografieƫn, historische studies, godsdienstige beschouwingen, leermethodes en handboeken, en een selectie van theologische tijdschriften. Ook bevat de collectie een aantal publicaties over de Heidelberger catechismus en de Dordtse leerregels.

Het oudste werk in de collectie is Institutio theologiae elencticae van F. Turettinus uit 1688.

Dates

  • 1688-1948

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Duits, Frans en Engels

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal in deze collectie wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

De kerkelijke opleiding tot predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk is in 1946 van start gegaan. De opleiding werd verzorgd door hoogleraren, benoemd vanwege de Hervormde Kerk. Op grond van het principe van de scheiding van kerk en staat, was het vanaf 1877 niet mogelijk een opleiding tot predikant voor een specifiek kerkgenootschap aan te bieden. Volgens de duplex ordo (onderscheid tussen een deel van de theologiebeoefening dat door de overheid wordt bestuurd en een deel dat onder kerkelijke zeggenschap valt) werd de predikantsopleiding een aanvulling op de universitaire studie in de godgeleerdheid. Na het doctoraalexamen konden studenten toegelaten worden tot de kerkelijke opleiding. Een dergelijke opleiding had ook al tussen 1882 en 1884 aan de Universiteit van Amsterdam bestaan.

Extent

ca. 850 items

Abstract in Dutch

De bibliotheek bestaat uit werken op het gebied van de protestantse theologie en kerkgeschiedenis bijeengebracht ten behoeve van de hervormde predikantenopleiding.

Abstract in English

The library consists of works relating to Protestant theology and church history, collected to serve the ministerial training programme of the Dutch reformed church.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Catalogus van de bibliotheek der Nederlands Hervormde Kerk. Amsterdam, 1948.
  2. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Custodial History

In 1946 is de Nederlandse Hervormde Kerk in Amsterdam met financiƫle steun van de Algemene synodale commissie begonnen met het opbouwen van een nieuwe kerkelijke bibliotheek ten behoeve van haar predikantenopleiding. Een eerdere bibliotheek was in het verleden tegelijk met het verdwijnen van Nederlandse Hervormde hoogleraren uit Amsterdam verdwenen. Onder verantwoordelijkheid van de hoogleraren G.C. van Niftrik en H. de Vos is de collectie samengesteld met als doel predikanten, studenten en andere belangstellenden in hun studie van de theologie te helpen. Titels die reeds in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam aanwezig waren, werden niet verworven.

Immediate Source of Acquisition

De collectie is vanaf haar ontstaan in 1946 als bruikleen ondergebracht bij de Universiteitsbibliotheek.

Accruals

Er worden geen aanvullingen verwacht.

Bibliography

  • J.R. Defraipont. Catalogus catalogorum ad collectiones Bibliothecae Universitatis Amstelodamensis pertinens. Amsterdam, 1983.

General

Alle publicaties kunnen via de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam worden aangevraagd.

Processing Information

De collectie is omstreeks 1948 ontsloten middels een gedrukte catalogus.

Title
Inventaris van de bibliotheek van de kerkelijke opleiding van de Nederlandse Hervormde Kerk aan de Universiteit van Amsterdam (1688-1948)
Author
J.R. Defraipont
Date
2013
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland