Skip to main content

Collectie Amsterdams Studenten Corps / Amsterdamse Vrouwelijke Studentenvereniging (A.S.C./A.V.S.V.)

 Collection
Identifier: UBA31

Scope and Contents

De collectie bevat ongeveer 3000 foto's uit de periode circa 1878-1995 (merendeels 1878-1986) en hebben onder meer als onderwerp: 'statieportretten' van besturen, plechtigheden, diners, feesten en andere uitingen van verenigingsleven. Verder zijn er 825 glasnegatieven uit de periode circa 1950-1970 van fotograaf Nico Schuitvlot.

Daarnaast zijn er 128 draagtekens, drie penningen, een stempel, twee vaandels, baretten en diverse objecten met betrekking tot lustra.

Van het A.S.C. zijn er plakboeken met knipsels, uitnodigingen, programma's en dergelijke uit de periodes 1888-1897, 1923-1933, 1957-1965, van de lustra van 1932, 1937, 1947, 1952, 1957 en 1962, en van de groentijd uit 1962 en 1963. Daarnaast zijn er wetten, brochures en proefschriften.

Van de A.V.S.V. zijn er een plakboek uit de periode 1959-1969 en receptieboeken van de lustra 1937, 1957 en 1962.

Dates

  • ca. 1820-1995
  • Majority of material found within ca. 1878-1986

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal in deze collectie wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

In 1851 besloten verscheidene ontgroeningssenaten tot samenwerking, waaronder het in 1818 opgerichte Ne Praeter Modum. Zij hieven zichzelf op en vormden de Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensium (I.S.S.A.), als bestuur van een nieuwe studentenvereniging, het Amsterdamsch Studenten Corps (A.S.C.). Als sociƫteit diende het in 1841 opgerichte Nos Jungit Amicitia (N.I.A.). De meeste studenten, doorgaans uit gegoede kringen, waren lid. Diversificatie van de opleiding en maatschappelijke veranderingen leidden na 1877 tot een stijging van het aantal studenten uit niet-traditionele kringen. Hierdoor nam het aandeel van de corpsleden ten opzichte van het totale aantal studenten af. Er ontstonden concurrerende gezelligheidsverenigingen.

De in 1902 opgerichte Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.V.S.V.) fuseerde in 1903 met het A.S.C. Dit resulteerde in een landelijke primeur: een meisje in de senaat. Ideaal was de verhouding tussen het A.S.C. en de A.V.S.V. niet. Dit veroorzaakte regelmatig verwijderingen en toenaderingen. Maatschappelijke ontwikkelingen leidden in de jaren na 1970 tot een dieptepunt in de belangstelling voor het verenigingleven. In 1971 volgde de definitieve fusie van A.S.C. en A.V.S.V. in A.S.C.-A.V.S.V. De sociƫteit werd gemengd en VU- en HBO-studenten konden lid worden. Een aantal subverenigingen maakten zich los van de vereniging.

Een belangrijk deel van het studentenleven speelde en speelt zich nog steeds af in de meestal ongemengde disputen.

Lid van de vereniging waren onder anderen de Nobelprijswinnaar T.M.C. Asser (1838-1913), minister J.M.A.H. Luns (1911-2002) en de Amsterdamse rechtsgeleerde P. Scholten (1875-1946).

Extent

ca. 4000 items

0.5 meter

Abstract in Dutch

In 1851 besloten verschillende Amsterdamse ontgroeningssenaten tot samenwerking, waaronder Ne Praeter Modum (opgericht in 1818). Zij hieven zichzelf op en vormden de Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensium (I.S.S.A.) als bestuur van een nieuwe studentenvereniging, het Amsterdamsch Studenten Corps (A.S.C.). De in 1902 opgerichte Amsterdamsche Vrouwelijke Studentenvereeniging (A.V.S.V.) fuseerde in 1971 met het A.S.C. De vereniging A.S.C./A.V.S.V. werd opengesteld voor studenten van de Vrije Universiteit en van hogere beroepsopleidingen. De vereniging kent vele subverenigingen en disputen. De collectie bestaat voornamelijk uit foto's, glasnegatieven, draagtekens en een aantal plakboeken van de genoemde gezelschappen, en geeft zo een uitstekend beeld van het studentenleven.

Abstract in English

In 1851 a number of rag day senates, including the 'Ne Praeter Modum', which was founded in 1818, decided to cooperate. They promoted themselves to become the board of a new student union called the 'Amsterdamsch Studenten Corps' (ASC), and called themselves the 'Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensium' (ISSA). In 1971 the 'Amsterdamsche Vrouwelijke Studentenvereeniging' (Amsterdam female student union - AVSV), founded in 1902, merged with the ASC. The student union which was the result of this merger was called ASC/AVSV and was open to students of the Vrije Universiteit and to students of a number of professional training institutes as well as to students of the University of Amsterdam. The ASC/AVSV incorporates many smaller student unions and senates. The collection consists mainly of photographs, glass negatives, emblems and a couple of scrapbooks of the societies mentioned, and, as such, gives a good insight into student life.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Immediate Source of Acquisition

Het archief en de collectie van de studentenvereniging werden in 1928 in bruikleen gegeven aan de Historische Commissie van de Universiteit van Amsterdam, nu de Bijzondere Collecties, en is daarna regelmatig aangevuld.

Appraisal

Het papieren archief werd in 1992 overgedragen aan het Stadsarchief Amsterdam.

Accruals

Er zijn aanvullingen te verwachten.

Related Materials

In de Bijzondere Collecties bevindt zich divers materiaal van verschillende herkomst dat betrekking heeft op het A.S.C. / de A.V.S.V. Het gaat om circa 2000 foto's en 57 glasnegatieven, en om uitnodigingen, programmaboekjes (A.S.C.), wetten (ook van disputen) en documentatie betreffende A.S.C., A.V.S.V., subverenigingen en disputen.

In de Bijzondere Collecties bevinden zich verscheidene archieven van disputen en subverenigingen van het A.S.C./ de A.V.S.V.

Separated Materials

Het archief van het Amsterdamsch Studenten Corps / de Amsterdamse Vrouwelijke Studenten Vereeniging bevindt zich in het Stadsarchief Amsterdam.

Het Stadsarchief Amsterdam bezit foto's over hetzelfde onderwerp.

Bibliography

  • J.W. Ebbinge e.a. (red.). Wij Amsterdamsche studiosi. 150 jaar ASC/AVSV. Amsterdam, 2002.
  • Dick Allard Papousek e.a. (red.). Geschiedenis van het Amsterdams studentenleven, 1932-1962. Amsterdam, 1962.
  • Henri van der Bijll e.a. (red.). Geschiedenis van het Amsterdamsch studentenleven, 1632-1932. Amsterdam, 1932.
  • L. Blumenthal e.a. Vijfenvijftig jaren Amsterdamsche Vrouwelijke Studentenvereeniging. In: Ons Amsterdam 9 (1957), nr. 10 (oktober), p. 290-308.

General

Alle collectieonderdelen kunnen worden aangevraagd aan de balie van de Onderzoekzaal. Vermeld dient te worden: Collectie Amsterdamsch Studenten Corps / Amsterdamsche Vrouwelijke Studentenvereeniging (A.S.C./A.V.S.V.).

Processing Information

De collectie is objectgewijs beschreven in de catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Title
Inventaris van de collectie van het Amsterdams Studenten Corps / de Amsterdamse Vrouwelijke Studentenvereniging (A.S.C./A.V.S.V.) (ca. 1820-1995)
Author
E. van Scheepen
Date
2005
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland