Skip to main content

Archief van de Amsterdamse Studievereniging Voor Sociaal-geografen (A.S.V.S.)

 Fonds
Identifier: UBA30

Scope and Contents

Het archief bevat financiële stukken uit de periode 1931-1949, kasboeken over de periode 1925-1940 en kwitanties van diverse jaren, gecombineerd met stukken betreffende het secretariaat over de periode 1941-1946. Van het secretariaat is de periode 1939-1945 volledig aanwezig, met ledenlijsten en correspondentie rond activiteiten als vergaderingen, lezingen en excursies, en met correspondentie met hoogleraren en zusterverenigingen. Uit begin 1945 is er correspondentie over de voortzetting van de vereniging na de bevrijding.

Verder is er materiaal betreffende een lezing, een excursie en een eerstejaarsweekend in het collegejaar 1948-1949. Er zijn diverse dictaten bestemd voor uitleen – onder andere van hoogleraar economische geschiedenis N.W. Posthumus (1880-1960) – en reglementen, overdrukken, brochures en gidsen.

Het archief is incompleet. Vooral van het secretariaat ontbreekt veel van vóór 1939. Notulen van vergaderingen zijn niet bewaard gebleven.

Dates

  • 1925-1949

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Het materiaal in deze collectie wordt uitsluitend ter inzage gegeven. Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal in deze collectie wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

De Amsterdamsche Studenten-Vereeniging voor Sociale Geografie (A.S.S.G.) werd opgericht op 2 maart 1925 als faculteitsvereniging (studievereniging). Volgens de statuten van 1925 had de A.S.S.G. tot doel: het bevorderen van de eenheid van de leden, zowel naar buiten als onderling, en het bevorderen van de studiebelangen. De vereniging zou lezingen, bijeenkomsten en excursies organiseren, onderzoek doen en studieclubs oprichten.

De naam werd diverse keren gewijzigd. De belangrijkste wijziging was die van 9 juni 1936 in Amsterdamsche Studenten-Vereeniging voor Sociografie, met de afkorting A.S.V.S. Deze naamswijziging houdt verband met de opkomst van de term sociografie, een term die geacht werd de sociologische component in de Amsterdamse geografiebeoefening beter weer te geven. Na het in onbruik raken van de term sociografie is de naam begin jaren zestig weer veranderd in sociale geografie. De tegenwoordige naam luidt Amsterdamse Studievereniging Voor Sociaal-geografen (A.S.V.S.).

Na de Tweede Wereldoorlog is een aantal vakdisputen opgericht, zoals S.T.R.A.B.O., G.E.A., N.E.O. en Symfonia.

Extent

0.7 meter

Abstract in Dutch

De Amsterdamsche Studenten-Vereeniging voor Sociale Geografie (A.S.S.G.), tegenwoordig Amsterdamse Studievereniging Voor Sociaal-geografen (A.S.V.S.), werd opgericht in 1925 met als voornaamste doel het behartigen van studiebelangen. Het archief bevat financiële stukken over de periode 1925-1949, het secretariaat van 1939-1946, diverse stukken betreffende activiteiten, en een aantal dictaten, reglementen, overdrukken, brochures en gidsen. Het archief is incompleet. Vooral van het secretariaat ontbreekt veel materiaal.

Abstract in English

The student union of human geography (Amsterdamsche Studenten-Vereeniging voor Sociale Geografie - A.S.S.G.), nowadays the A.S.V.S. (Amsterdamse Studievereniging Voor Sociaal-geografen), was founded in 1925. Its most important aim was to promote the interests of the students of human geography. The archive contains items from the financial administration of the period 1925-1949, items from the secretary's office from 1939 to 1946, several documents concerning the activities the student union organized, and a number of lecture notes, rules and regulations, reproductions, brochures and guides. The archive is not complete; a lot of material is missing, in particular from the secretary's office.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Immediate Source of Acquisition

Het archief is in juni 1954 door het studentengezelschap aan de Historische Verzameling van de Universiteit van Amsterdam (voorloper van de Bijzondere Collecties) overgedragen.

Accruals

Er zijn geen afspraken gemaakt over toekomstige aanvullingen.

Related Materials

In de Bijzondere Collecties bevinden zich de archieven van de disputen voor studenten sociale geografie S.T.R.A.B.O. en G.E.A.

Het tijdschrift van en voor studenten sociale geografie, Sociaal Wetenschappelijke Oefeningen (SWO), is aanwezig in de Universiteitsbibliotheek.

Bibliography

  • Rob Hagendijk. Het studentenleven. Opkomst en verval van de traditionele studentenkultuur. Amsterdam, 1980.

General

Alle collectieonderdelen kunnen worden aangevraagd bij de balie van de Onderzoekzaal. Vermeld dient te worden: Archief van de Amsterdamse Studievereniging Voor Sociaal-geografen (A.S.V.S.).

Processing Information

De collectie is niet geïnventariseerd.

Title
Inventaris van het archief van de Amsterdamse Studievereniging Voor Sociaal-geografen (A.S.V.S.) (1925-1949)
Author
E. van Scheepen
Date
2005
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland