Skip to main content

Archief van de Vereniging van Muziekhandelaren en -uitgevers in Nederland

 Fonds
Identifier: UBA250

Scope and Contents

Het archief is verre van volledig; van de periode tot 1970 is bijvoorbeeld vrijwel geen materiaal bewaard. Wat aanwezig is, bestaat grotendeels uit correspondentie, al dan niet met betrekking tot ledenvergaderingen of activiteiten van verschillende commissies en groepen. Daarnaast zijn er de statuten en andere stukken die een inzicht geven in de organisatiestructuur en uitgangspunten van de vereniging. Verder bevindt zich in het archief veel materiaal over het door de VMN en lange tijd ook door de Nederlandse Muziek Federatie (NMF) uitgegeven tijdschrift De Muziekhandel, alsmede een beperkt aantal financiële dossiers.

Behalve over het reilen en zeilen van de VMN zelf, bevat het archief informatie over auteursrecht, over netwerken binnen de muziekbranche en stukken van de verschillende nevenorganisaties die onder de koepel van de vereniging opereerden: de Groep Uitgevers en Grossiers, de Groep Handelaren, de Sectie Lichte Muziek (SLM/UNIM), de Begeleidingscommissie Reprograferen – die zich zoals de auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra bezig hield met auteursrechtelijke zaken – en de Nederlandse Muziek Federatie (NMF). Deze organisaties werden vaak geleid door dezelfde mensen die ook verantwoordelijkheid droegen voor de VMN.

Van deze instellingen is de Nederlandse Muziek Federatie (NMF) de voornaamste. Zij is voortgekomen uit de samenwerking van verschillende instellingen op muziekgebied met als doel een gezamenlijke administratie, een gezamenlijk blad (De Muziekhandel) en secretariaat in het leven te roepen. Als centraal orgaan voor de verschillende muziekorganisaties heeft de federatie bestaan van 1981 tot 2000. Uit het archief van de NMF is ook materiaal van andere instellingen afkomstig.

Dates

  • 1908-2001
  • Majority of material found within 1970-2001

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

De Vereniging van Muziekhandelaren en -uitgevers in Nederland (VMN) is in 1909 opgericht om de belangen te behartigen van uitgevers en verkopers van (blad)muziek, en van handelaren in muziekrechten. Tot op de dag van vandaag draagt de VMN als brancheorganisatie bij aan de promotie van bladmuziek, onder meer op internationale muziekbeurzen, en voert ze CAO-onderhandelingen voor bladmuziekhandelaren. Daarnaast verzorgt de vereniging middels de Johann Alsbach Stichting de enige vakopleiding voor muziekuitgeverijen in Nederland. Belangrijke personen in de geschiedenis van de vereniging en voornaamste verantwoordelijken voor de totstandkoming van het archief zijn voormalige bestuurders Cor Smit en Eduard Breitenstein. Naast bestuurslid van de VMN was Smit onder meer zelfstandig muziekuitgever en grondlegger van auteursrechtenorganisatie Stemra. Breitenstein was bestuurslid van verschillende muziekorganisaties waaronder de Nederlandse Muziek Federatie (NMF).

Extent

6 meter

Abstract in Dutch

Het bestuursarchief van de Vereniging van Muziekhandelaren en -uitgevers in Nederland, de brancheorganisatie die opkomt voor de belangen van verkopers en uitgevers van bladmuziek en van handelaren in muziekrechten. Het archief is verre van compleet, vooral voor de periode vóór 1970.

Abstract in English

The board archive of the trade organisation Vereniging van Muziekhandelaren en -uitgevers in Nederland (Dutch association of music dealers and publishers) is far from complete. The period prior to 1970 especially is underrepresented.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Immediate Source of Acquisition

Het archief maakt deel uit van de Bibliotheek van het Boekenvak. Deze werd in 1958 in langdurig bruikleen gegeven aan de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. In 2006 werd de gehele bibliotheek eigendom van de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak.

Accruals

Er zijn geen afspraken gemaakt over aanvullingen.

Related Materials

De collectie maakt deel uit van het bruikleen van de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak .

General

Stukken kunnen online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

In 2001 is een eerste, voorlopige inventaris van het archief gemaakt; deze is in 2015 aangepast en verbeterd.

Title
Inventaris van het archief van de Vereniging van Muziekhandelaren en -uitgevers in Nederland (1919-1999)
Author
M.S. Polak
Date
2011
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland