Skip to main content

Archief van het Overleg van de Nederlandstalige Uitgeverij en Boekhandel (ONUB)

 Fonds
Identifier: UBA244

Scope and Contents

Het archief bestaat voor het grootste deel uit vergaderstukken; het andere deel omvat correspondentie en een aantal stukken over de activiteiten van de organisatie met betrekking tot de vaste boekenprijs en de distributie van het Nederlandstalige boek.

Dates

  • 1986-2001

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Het Overleg van de Nederlandstalige Uitgeverij en Boekhandel (ONUB), onderdeel van de Nederlandse Taalunie (NTU), werd opgericht in 1987. Het ONUB buigt zich over de belangen van Nederlandstalige uitgeverijen, met name op het gebied van de vaste boekenprijs, het letterenbeleid in Nederland en Vlaanderen en de boekendistributie in het Nederlandse taalgebied. Het overleg wordt gevormd door 'beleidsverantwoordelijken van de vakorganisaties van uitgevers en van boekverkopers in Nederland en Vlaanderen' en stelt zich ten opdracht het ontwerpen, uitwerken en bevorderen van de uitvoering van een 'gezamenlijk Vlaams/Nederlands beleid op het terrein van uitgeverij en boekhandel', aldus het verslag van de oprichtingsvergadering. In het jaarverslag van 1997 zijn de doelstellingen opnieuw geformuleerd: 'het ontwerpen en uitwerken van gezamenlijk c.q. onderling samenhangend beleid om de productie, promotie en distributie van Nederlandstalige boeken in het Nederlandse taalgebied te bevorderen, belemmeringen in het Nederlands-Vlaams grensoverschrijdend verkeer weg te werken'. Met het oog op de invoering van de euro publiceerde de Werkgroep euro in 1999 een beleidsnota waarin gepleit wordt voor een Nederlands-Vlaamse regeling met betrekking tot de prijsbinding van boeken en een nauwere samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse boekenmarkt.

Extent

0.75 meter

Abstract in Dutch

Het Overleg van de Nederlandstalige Uitgeverij en Boekhandel (ONUB) zet zich als onderdeel van de Nederlandse Taalunie in voor de belangen van de Nederlandstalige uitgeverijen en boekhandel in Nederland en Vlaanderen. Het archief (1986-2001) geeft inzicht in zijn functioneren.

Abstract in English

As part of the Nederlandse Taalunie (Dutch Language Union), the Overleg van de Nederlandstalige Uitgeverij en Boekhandel (ONUB) is dedicated to promoting the interests of Dutch-language publishers and book dealers in the Netherlands and in Flanders. The archive (1986-2001) throws light on its achievements.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Immediate Source of Acquisition

Het archief is tot 2001 overgedragen aan de Bibliotheek van het Boekenvak. Deze werd in 1958 in langdurig bruikleen gegeven aan de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. In 2006 werd de gehele bibliotheek eigendom van de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak.

Accruals

Er zijn afspraken gemaakt over toekomstige aanvullingen.

Bibliography

  • Werkgroep euro van het Overleg van de Nederlandstalige Uitgeverij en Boekhandel (ONUB). De euro en het boekenvak. Wat zijn de gevolgen van de invoering van de euro voor de Vlaamse en Nederlandse boekenwereld?. [S.l.], 1999.

General

Stukken kunnen online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

In 2016 is van het archief een inventaris gemaakt.

Title
Inventaris van het archief van het Overleg van de Nederlandstalige Uitgeverij en Boekhandel (ONUB) (1986-2001)
Author
R.F.A. Kuijpers
Date
2017
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland