Skip to main content

Archief van Hollandia

 Fonds
Identifier: UBA236

Scope and Contents

Het archief betreft de periode 1899-2002, maar is enigszins fragmentarisch. Het zwaartepunt ligt bij de periode 1980-2002. De inhoud is zeer divers en geeft daarmee inzicht in de organisatie en bedrijfsvoering van een middelgrote uitgeverij in Nederland in de 20e eeuw. Het archief bevat onder meer correspondentie met auteurs en relaties, auteurscontracten, notariële stukken, financiële administratie, personeelsadministratie, een grote verzameling recensies, prospectussen en fondscatalogi. De overnamedossiers van Bosch & Keuning en Gottmer geven een gedetailleerd beeld van de positie van een betrekkelijk kleine uitgeverij ten opzichte van de grote uitgeversconcerns. Van een aantal auteurs zijn individuele dossiers samengesteld: van Hannah Green, Francien van Westering, Eddy de Roever en vooral van "successchrijver" Leon Uris.

Dates

  • 1899-2002

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Engels, Frans en Duits

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Op 1 april 1899 vestigde Louis F. Schudel zich in Utrecht als drukker en uitgever van een paar theosofische werken onder de naam Drukkerij Hollandia. In 1902 werd de zaak naar Baarn verplaatst en werd begonnen met de uitgave van een maandelijks tijdschrift voor boekenvrienden: Den gulden winckel. Vanwege de wens om uit te breiden werd Drukkerij Hollandia in 1904 in een naamloze vennootschap omgezet en werd de zaak aan Maurits Esser (pseudoniem Gerard van Eckeren) – sinds 1902 mededirecteur – overgedaan. In 1923 werd Hollandia overgenomen door P.J.F.H. van de Rivière. Jan Muntinga (1904-1960) werd in 1928 mede-eigenaar; hij zette het bedrijf in 1935 alleen voort. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1941, werd de NV ontbonden en in 1942 werd de naam van het bedrijf veranderd in Hollandia Uitgeverij en Drukkerij. Als eenmanszaak zou Muntinga de uitgeverij voortzetten tot 1955, toen Hollandia weer een NV werd.

Hollandia zou zich ontwikkelen tot een middelgrote uitgeverij en was reeds vanaf haar beginjaren een algemene uitgeverij met een zeer gevarieerd fonds. Zo verschenen er voor de Tweede Wereldoorlog bij Hollandia boeken en brochures over politieke en maatschappelijke vraagstukken, wetenschappelijke uitgaven, kinderboeken, romans, literaire tijdschriften en encyclopedieën. Na 1945 veranderde het karakter van het fonds enigszins en deden ook andere rubrieken zoals thrillers, kookboeken, geschiedkundige boeken, watersport, tuinboeken, gedichtenbundels en uitgaven over het Koninklijk Huis hun intrede. Ook nam Hollandia tussen 1966 en 1983 deel aan de boekenclub Nederlandse Lezerskring, voorloper van de ECI.

In 1972 werd Hollandia Drukkerij en Uitgeverij omgezet in een BV en ging verder onder de naam Drukkerij en Uitgeverij Hollandia BV. In 1984 werd de drukkerij overgenomen door Drukkerij Hoeijenbos BV en een jaar later nam Tonnis Muntinga het directeurschap over van zijn vader. Van 1988 tot 1993 maakte de uitgeverij deel uit van het uitgeversconcern Bosch & Keuning. Vanaf 1995 specialiseerde Hollandia zich in uitgaven over watersport en nautische onderwerpen. In 2000 werd de uitgeverij verkocht aan de Gottmer Uitgevers Groep, waar het tegenwoordig als imprint voortbestaat.

Extent

ca. 6 meter

Abstract in Dutch

De in 1899 opgerichte en in Baarn gevestigde Uitgeverij en Drukkerij Hollandia was een middelgrote algemene uitgeverij die sinds de eerste helft van de 20e eeuw een invloedrijk en gevarieerd fonds op de markt heeft gebracht. Het archief betreft de periode 1899-2002, maar is enigszins fragmentarisch overgeleverd. Het zwaartepunt ligt bij de periode 1980-2002. Het archief geeft inzicht in de organisatie van een middelgrote uitgeverij in Nederland in de 20e eeuw en een beeld van de cultuurgeschiedenis van die tijd.

Abstract in English

Printer and publisher Hollandia, established in 1899 and seated in Baarn, was a medium-sized publisher. Since the first half of the twentieth century it has published a varied list that reflects the cultural history of that time. The archive concerns the period 1899-2002, but dates mostly from the period 1980-2002. It is somewhat fragmented, but provides an insight into the organization of a medium-sized publisher in the Netherlands of the 20th century.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Immediate Source of Acquisition

Het archief maakt deel uit van de Bibliotheek van het Boekenvak. Deze werd in 1958 in langdurig bruikleen gegeven aan de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. In 2006 werd de gehele bibliotheek eigendom van de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak. Dit archief werd in 2003 verworven.

Accruals

Er worden in de toekomst geen aanvullingen verwacht.

Related Materials

Het archief maakt deel uit van het bruikleen van de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak . Voor andere archieven en collecties behorend tot het bruikleen zie aldaar. In de collectie Prospectussen en Personalia is materiaal over Uitgeverij en Drukkerij Hollandia aanwezig.

Bibliography

  • Femke Feenstra en Floor Schrijvers. "Penny, het werk voor de Volksgezondheid is, volgens mij, het mooiste werk dat een vrouw kan doen." Het succes van de verpleegsterboeken in de Sterserie van Hollandia. In: De boekenwereld 27 (2010), afl. 1, p. 40-49.

General

Stukken kunnen online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

Bij de overdracht in 2003 aan de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak zijn de archiefbestanddelen genummerd en beschreven in een voorlopige inventaris. Deze bevindt zich in het collectiedossier.

Title
Inventaris van het archief van Hollandia (1899-2002)
Author
Annemiek Weber, R.F.A. Kuijpers
Date
2015
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands
Edition statement
Eerste versie 2010, tweede herziene versie 2015

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland