Skip to main content

Collectie spotprenten van de Universiteit van Amsterdam

 Collection
Identifier: UBA203

Scope and Contents

De collectie bestaat uit spotprenten en karikaturen rond kwesties uit de geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam, het hoger onderwijs en het studentenleven. De collectie is grofweg in vier groepen te verdelen. Ten eerste zijn er de spotprenten afkomstig uit Nederlandse periodieken uit de periode 1877-1925, zoals studentenalmanakken, De Amsterdammer en De Gids. De tekenaar Johan Braakensiek is in deze collectie met 55 exemplaren goed vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er 115 karikaturen van hoogleraren van de hand van de Amsterdamse studente geneeskunde M.B.E. Nilant uit de periode 1927-1949. Uit 1956 dateren 187 spotprenten die vervaardigd werden naar aanleiding van een ASVA-prijsvraag rond het onderwerp 'Studenten zoeken kamers'. Ten slotte zijn er 237 originele tekeningen van Tom Jansen en 273 van Willy Lohman, die zijn verschenen in Folia Civitatis, het weekblad voor de Universiteit van Amsterdam, respectievelijk in de periode 1977-1980 en 1979-1984.

Dates

  • 1862-heden
  • Majority of material found within 1880-1985

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal in deze collectie wordt uitsluitend ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

In 1632 werd er in Amsterdam een plaatselijke instelling voor hoger onderwijs opgericht, het zogenaamde Athenaeum Illustre. Door de wet op het Hooger Onderwijs werd het Athenaeum in 1877 verheven tot Universiteit van Amsterdam. Voor het eerst konden studenten in Amsterdam promoveren. Tot 1961 werd de universiteit gefinancierd door de gemeente; vanaf dat moment nam de rijksoverheid de financiering over.

Extent

ca. 960 items

Abstract in Dutch

De collectie bestaat uit spotprenten en karikaturen betreffende de Universiteit van Amsterdam, het studentenleven en het hoger onderwijs van de hand van onder anderen Johan Braakensiek, M.B.E. Nilant, Tom Jansen en Willy Lohman, voornamelijk uit de periode 1880-1985.

Abstract in English

The collection consists of cartoons and caricatures related to the University of Amsterdam, to university life and to Dutch higher education in general. They are mainly from the period 1880-1985 and were made by, among others, Johan Braakensiek, M.B.E. Nilant, Tom Jansen and Willy Lohman.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

Catalogus van de Universiteit van Amsterdam

Custodial History

De collectie is bijeengebracht door de Universiteit van Amsterdam. De geschiedenis van de afzonderlijk stukken voorafgaand aan de verwerving is – voor zover bekend – per item vastgelegd.

Immediate Source of Acquisition

In 1923 werd de Historische Commissie van de Universiteit van Amsterdam opgericht met het doel de historische verzameling van het studentengezelschap C.L.I.O. te beheren en uit te breiden. Vanaf dat moment werden er actief historische spotprenten verzameld, meestal afkomstig uit tijdschriften. In 1991 werd de collectie spotprenten van Willy Lohman door de Stichting Folia Civitatis geschonken. De prenten van de ASVA werden in 1993 verworven. In 1994 gaf Tom Janssen de prenten die hij voor Folia Civitatis had vervaardigd in bruikleen. In 2000 werd de collectie van M.B.E. Nilant aangekocht. Informatie over de verwerving van de afzonderlijke stukken is – voor zover bekend – per item vastgelegd.

Accruals

De collectie wordt incidenteel aangevuld.

Existence and Location of Copies

De collectie is deels gedigitaliseerd en raadpleegbaar via de Beeldbank van het Allard Pierson.

Related Materials

Bij de Universiteit van Amsterdam is een omvangrijke collectie foto's van het weekblad Folia Civitatis aanwezig, naast alle jaargangen van dat weekblad.

General

De collectie kan online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

De collectie is volledig ontsloten.

Title
Beschrijving van de collectie spotprenten van de Universiteit van Amsterdam (1862-heden)
Author
Marike van Roon
Date
2011
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland