Skip to main content

Archief van de Centrale Raad van Vakbonden in het Grafisch- en Boekbedrijf

 Fonds
Identifier: UBA213

Scope and Contents

Het archief bevat vergaderstukken van de Raad, correspondentie van de deelnemende organisaties, stukken betreffende de oprichting van de Raad en betreffende de aansluiting bij de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels.

Dates

  • 1913-1925

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

De Centrale Raad was een samenwerkingsorgaan van bedrijfstakorganisaties in de grafische industrie. In de Raad was een aantal bedrijfstakorganisaties vertegenwoordigd: de Nederlandsche Uitgevers Bond, de Nederlandsche Bond van Boekdrukkerijen, de Nederlandsche Bond van Steendrukkerijen, de Vereeniging van Nederlandsche Chemigraphische Inrichtingen, de Vereeniging van Nederlandsche Papier Groothandelaren, de Nederlandsche Bond van Boekbinderspatroons, de Nederlandsche Bond van Cartonnagefabrikanten en de Nederlandsche Bond van Handelaren in Grafische Artikelen. De Centrale Raad vergaderde regelmatig (in 1917 tien maal). In de vergaderingen kwamen onder meer het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten en de prijsvorming bij de verschillende deelnemers aan de orde. De Centrale Raad beschikte over een scheidsgericht waaraan onderlinge conflicten konden worden voorgelegd. De deelnemende bonden traden in 1925 als buitengewone leden toe tot de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels. Daarna vormden zij binnen de Vereeniging de Centrale Raad voor Vakbelangen.

Extent

1 meter

Abstract in Dutch

De Centrale Raad van Vakbonden in het Grafisch- en Boekbedrijf was een samenwerkingsorgaan van bedrijfstakorganisaties in de grafische industrie. De deelnemende bonden traden in 1925 als buitengewone leden toe tot de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels. Daarna vormden zij binnen de Vereeniging de Centrale Raad voor Vakbelangen.

Abstract in English

The Centrale Raad van Vakbonden in het Grafisch- en Boekbedrijf (central council of unions in the graphic and book industry) was a collaboration of branch organisations in the graphic industry. The participating unions joined the Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels (association for the promotion of booksellers’ interests) as associate members in 1925, after which they went on to form the Centrale Raad voor Vakbelangen (central council for professional interests) within the association.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Immediate Source of Acquisition

Het archief maakt deel uit van de Bibliotheek van het Boekenvak. Deze werd in 1958 in langdurig bruikleen gegeven aan de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. In 2006 werd de gehele bibliotheek eigendom van de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak. De datum van de verwerving van dit archief is onbekend.

Accruals

Het archief is volledig overgedragen.

Related Materials

Het archief maakt deel uit van het bruikleen van de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak .

General

Stukken kunnen online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

Het archief is geïnventariseerd.

Title
Inventaris van het archief van de Centrale Raad van Vakbonden in het Grafisch- en Boekbedrijf (1913-1925)
Author
M.S. Polak, 2010, A.W.F. van der Meer, 2015
Date
2011
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland