Skip to main content

Collectie Izaak Rafalowicz

 Collection
Identifier: UBA192

Scope and Contents

De collectie bestaat uit stukken die Izaak Rafalowicz verzameld heeft als lid van de Joodse Coördinatie Commissie en als lid van de ORT.

De stukken van de Joodse Coördinatie Commissie vormen maar een klein deel van de collectie. Zij beslaan de jaren 1945 tot 1947. Er zijn statuten en vergaderstukken van de Joodse Coördinatie Commissie Amsterdam, brieven gericht aan haar leden en memoranda van het American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) betreffende de JCC. Tevens zijn er enkele archivalia van het Curatorium van de Stichting Vijfhonderd Joodse Kinderen uit 1947.

De stukken van de ORT dateren uit de jaren 1947 tot 1986 en betreffen zowel de Nederlandse als de internationale organisatie. In de collectie bevinden zich archivalia van de stichting ORT Holland, zoals jaarverslagen, statuten, correspondentie en notulen (1947-1970). Ook bevat de collectie brochures, cursusmateriaal en een aantal schriftjes met knipsels over en publicaties van de ORT uit de periode 1946-1956. Van de internationale ORT zijn er stukken betreffende bijeenkomsten. Naast de jaarboeken van de internationale ORT over de jaren 1957 tot 1970, zijn er diverse jaargangen van ORT-periodieken in de collectie bewaard gebleven, zoals het Nederlandse ORT Nieuws (1950-1967), Woman's American ORT Reporter, Art Bolletin uit 1948 van de ORT Cuba.

Ten slotte zijn er nog enkele stukken afkomstig van Rafalowicz' echtgenote aanwezig betreffende het International Woman's ORT.

Dates

 • 1945-1986

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Hebreeuws, Engels, Duits en Frans

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Izaak Rafalowicz werd in 1899 in Polen geboren. Omdat het antisemitisme daar toenam, vertrok hij in 1918 naar Nederland. In 1921 was Rafalowicz betrokken bij de oprichting van de Oost-joodse Cultuurvereniging Sch. An-Ski te Amsterdam (1921-1979), waaraan hij als bestuurslid verbonden bleef. Na de heroprichting van de vereniging, op 30 september 1945, werd Rafalowicz voorzitter. Hij was ook actief voor andere joodse verenigingen.

Als afgevaardigd bestuurslid van An-Ski was Rafalowicz lid van de Joodse Coördinatie Commissie (JCC). Deze werd op 7 januari 1945 in het bevrijde Eindhoven opgericht om de belangen van de joden te behartigen en de joodse gemeenschap weer op te bouwen. Op verschillende plaatsen in Nederland ontstonden Joodse Coördinatie Commissies. De Joodse Coördinatie Commissie Amsterdam werd op 26 juni 1945 opgericht met S. Kleerekoper (1893-1970) als voorzitter en J. van Amerongen als penningmeester. Het doel was de coördinatie van alle in Amsterdam gevestigde joodse instellingen op religieus, cultureel, financieel en sociaal gebied. De Amsterdamse JCC coördineerde tevens de plaatselijke JCC's in het land. Hiervoor werd de Contactcommissie der Joodse Coördinatie Commissies in Nederland opgericht, die feitelijk samenviel met de Amsterdamse JCC. Voor het opbouwwerk ontving de JCC geld van fondsen in het buitenland, waaronder The American Jewish Joint Distribution Committee. Op 1 september 1948 werd de Sociale Afdeling van het JCC overgedragen aan de Stichting Joods Maatschappelijk Werk, in 1949 gevolgd door het vluchtelingenwerk.

Rafalowicz was betrokken bij de oprichting en het bestuur van de Nederlandse ORT. De ORT (Organisation for Rehabilitation and Training) werd in 1880 in Rusland opgericht om de joodse bevolking beroepsonderwijs te bieden. De ORT is uitgegroeid tot een internationale organisatie op het gebied van onderwijs, die tot op heden actief is. In 1947 werd in Amsterdam de Stichting ORT-Holland opgericht. In korte tijd kwam de organisatie met een groot onderwijsprogramma voor kinderen van vluchtelingen en oorlogswezen. Tot de jaren 1970 bood de ORT een grote verscheidenheid van beroepscursussen aan. Daarna werden de meeste activiteiten overgenomen door andere instellingen. Sinds 2000 is de ORT-Nederland weer actief in fondsenwerving en steunt het opleidings- en onderwijsprojecten, onder andere in Israël. Ook was Rafalowicz als lid van de World ORT Union en van het Comité Exécutif de l'ORT Union actief in de internationale organisatie. Als gedelegeerde van de Nederlandse ORT bezocht hij veel internationale ORT-bijeenkomsten.

Izaak Rafalowicz is in 1990 op 91-jarige leeftijd overleden.

Extent

0.8 meter

Abstract in Dutch

Izaak Rafalowicz werd in 1899 in Polen geboren. Omdat het antisemitisme daar toenam, vertrok hij in 1918 naar Nederland. In Amsterdam was Rafalowicz in 1921 betrokken bij de oprichting van de Oost-joodse Cultuurvereniging Sch. An-Ski (1921-1979) waarvan hij vanaf 1945 voorzitter was. Daarnaast was hij lid van de Joodse Coördinatie Commissie (JCC, 1945-1948), die zich inzette voor de wederopbouw van de joodse gemeenschap na de Tweede Wereldoorlog. Hij was tevens actief voor de Organisation for Rehabilitation and Training (ORT), zowel voor de internationale organisatie als voor de Nederlandse tak daarvan. De ORT zet zich in voor onderwijs aan de joodse bevolking. In de collectie bevinden zich archivalia van de JCC en van de Stichting ORT-Holland, alsmede publicaties en stukken betreffende internationale congressen van de ORT.

Abstract in English

Izaak Rafalowicz was born in Poland in 1899. He moved to the Netherlands in 1918 to escape the rising anti-Semitism in his own country. In Amsterdam, Rafalowicz was involved in the founding of the Eastern Jewish Workers Cultural Society Sch. An-Ski in 1921, of which he was the president from 1945 onwards. At the same time, he was a member of the Jewish Coordination Committee (JCC, 1945-1948), which worked to rebuild the Jewish community after World War II. Rafalowicz was also an active member of the Organisation for Rehabilitation and Training (ORT), working for the international organisation as well as the Dutch branch. The ORT is dedicated to providing education for the Jewish population. The collection contains archival items from the JCC and the ORT Holland Foundation as well as publications and documents dealing with the international ORT congresses.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Immediate Source of Acquisition

De collectie werd verworven door de Bibliotheca Rosenthaliana, die onderdeel uitmaakt van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Nadere gegevens zijn niet beschikbaar.

Appraisal

De collectie geeft inzicht in de wederopbouw van de joodse gemeenschap na de Tweede Wereldoorlog.

Accruals

Aanvullingen zijn niet te verwachten.

Related Materials

De collectie Izaak Rafalowicz maakt deel uit van de Bibliotheca Rosenthaliana .

De Bibliotheca Rosenthaliana beheert eveneens een collectie archivalia van stichting Le-Ezrath Ha-Jeled , die is opgericht door leden van de Joodse Coördinatie Commissie.

De collectie van de Joodse Coördinatie Commissie maakt deel uit van het archief van de Stichting Joods Maatschappelijk Werk dat in het Stadsarchief Amsterdam berust (toegangsnummer 15015).

Het Joods Historisch Museum in Amsterdam bezit audiovisueel materiaal betreffende Izaak Rafalowicz, alsmede zijn portretbuste.

Bibliography

 • Chaya Brasz. After the Shoah. Continuity and change in the post-war Jewish community of the Netherlands. In: Dutch jewry. Its history and secular culture (1500-2000). Leiden: Brill, 2002, p. 273-289.
 • Jane Havell. ORT 1880-2000. Facing the future. London: World ORT, 2000.
 • Isaac Lipschits. Tsedaka. Een halve eeuw Joods Maatschappelijk Werk in Nederland. Zutphen: Walburg Pers, 1997, p. 65-68.
 • Chaya Brasz. Removing the yellow badge. The struggle for a Jewish community in the postwar Netherlands, 1944-1955. Jerusalem, 1995.
 • Milo Anstadt en Fréderique Hiegentlich. De Oost-Joodse Cultuur Vereniging Sch.An-Ski 1921-1979. Amsterdam, 1979.
 • [Overlijdensbericht]. In: Aleh (1990), no. 4, p. 44.
 • Nieuw Israelietisch Weekblad 106, no. 47 (1971-08-20), p. 3.
 • Joods Biografisch Woordenboek (geraadpleegd op 01-03-2011).
 • Joods Historisch Museum (geraadpleegd op 01-03-2011)
 • World ORT education charity supporting Jewish and International causes (geraadpleegd op 14-03-2011)
 • ORT Nederland - Educating for life (geraadpleegd op 14-03-2011)

General

De collectie kan online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

De collectie is niet geïnventariseerd.

Deze collectiebeschrijving is tot stand gekomen in het kader van het project Online inventarissen van Nederlands-Joodse archiefcollecties. Het project is uitgevoerd in samenwerking met het Menasseh ben Israel Instituut voor joodse studies. In het kader van dit project is de collectie in 2011 passief geconserveerd.

Title
Inventaris van de collectie Izaak Rafalowicz (1945-1986)
Author
C.T. Fruchaud en R. Boertjens
Date
2011
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland