Skip to main content

Collectie Johanna Woudstra-Gorter

 Collection
Identifier: UBA26

Scope and Contents

De collecties bestaat uit zo'n 350 preekschriften uit de jaren 1954-1993 en een viertal schriften met persoonlijke aantekeningen ter voorbereiding op de dienst. De preekschriften zijn vaak voorzien van een aanduiding van de tijd en de plaats waar de preken gehouden zijn, en bevatten veelal ook de orde van dienst (een opgave van de bijbelteksten en liederen die tijdens een dienst gelezen en gezongen werden). Ook zijn in geval van bijzondere diensten als doop, huwelijk en overlijden, korte biografische notities opgenomen over gemeenteleden. Daarnaast bevatten de preekschriften aantekeningen voor de gemeentemededelingen tijdens de dienst, zoals bijzondere activiteiten, zieken en geboortes.

Dates

  • 1954-1993

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

De collectie is beperkt toegankelijk voor onderzoek: voor bezichtiging van de vier schriften met persoonlijke aantekeningen is toestemming vereist van de collectiebeheerder. Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Johanna ('Han') Gorter werd geboren op 8 juni 1927 in Wormerveer. Na haar studie aan het Doopsgezind Seminarie werd ze in 1954 toegelaten als proponent. Datzelfde jaar werd ze als predikante beroepen in de doopsgezinde gemeente Terherne, waaraan in 1963 de gemeente Akkrum werd gevoegd. Van 1966 tot haar huwelijk met Klaas Woudstra in 1968 was ze predikante in de gemeente Franeker, in combinatie met de gemeenten Witmarsum-Pingjum. Na haar huwelijk en emeritaat in 1968 bleef ze echter preken in de zeven gemeenten van Mid-Fryslân (Akkrum, Aldeboarn, Grou, Jirnsum, Poppenwier, Terherne en Wergea). Ze bekleedde daarnaast verschillende bestuursfuncties, waaronder die van secretaris van de Friese Doopsgezinde Sociëteit (1970-1980) en voorzitter van het predikantenconvent van de Ring Akkrum. Verder was ze gedurende een tiental jaren hoofdredacteur van het Algemeen Doopsgezind Weekblad (1974-1984). Han Woudstra-Gorter overleed op 28 december 1993 in Terherne.

Extent

2 meter

Abstract in Dutch

Doopsgezind predikante, beroepen in de gemeenten Terherne-Akkrum (1954-1966), Franeker-Witmarsum (1966-1968) en, na haar huwelijk en emeritaat (1968), actief in de zeven doopsgezinde gemeenten van Mid-Fryslân (Akkrum, Aldeboarn, Grou, Jirnsum, Poppenwier, Terherne en Wergea, 1968-1993). Betreft ongeveer 350 preekschriften en vier schriften met persoonlijke aantekeningen ter voorbereiding op de dienst. De collectie biedt een compleet overzicht van de preken van een vrouwelijke doopsgezinde predikante uit de tweede helft van de twintigste eeuw.

Abstract in English

Johanna Woudstra was a female Mennonite preacher called as minister to Terherne-Akkrum (1954-1966) and Franeker-Witmarsum (1966-1968). After her marriage and the end of her career she was active in seven Mennonite parishes in central Friesland (Akkrum, Aldeboarn, Grou, Jirnsum, Poppenwier, Terherne en Wergea). The collection comprises about 350 sermons written in exercise books and four writing pads full of personal notes made in preparation of the services. The collection offers a complete overview of the sermons of a female preacher in the second half of the twentieth century.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Immediate Source of Acquisition

De collectie Johanna Woudstra-Gorter is verworven door de Bibliotheek van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam (VDGA) en toegevoegd aan haar bruikleen in de Universiteitsbibliotheek.

In 1998 is een eerste reeks preken (geschreven tussen 1979 en 1994) aan de Bibliotheek geschonken. Op 25 april 2004 is de collectie uitgebreid met een schenking van haar broer Maarten Gorter uit Wormerveer (preken geschreven tussen 1954 en 1979 en vier schriften met aantekeningen).

Appraisal

De collectie Woudstra-Gorter is vooral interessant, omdat het de enige collectie is die een compleet overzicht geeft van de preken van een vrouwelijke doopsgezinde predikant uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

Accruals

Er worden geen aanvullingen verwacht.

Related Materials

De collectie Johanna Woudstra-Gorter maakt deel uit van de Bibliotheek van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam (ca. 1680-heden).

Bibliography

  • I. Zeemans-Muusse. In memoriam Da. Han Woudstra-Gorter (1927-1994). In: Doopsgezind Jaarboekje 89 (1995), p. 15-16.

General

Toestemming voor raadpleging van de vier schriften met persoonlijke aantekeningen kan schriftelijk worden aangevraagd bij de collectiebeheerder. Vermeld dient te worden: reden van onderzoek.

Het overige materiaal uit deze collectie kan worden aangevraagd bij de balie van de Onderzoekzaal. Vermeld dient te worden: Doopsgezinde Bibliotheek, gevolgd door het collectienummer (UBA26) of de signatuur.

Processing Information

De collectie is in 2004 en 2005 geconserveerd en chronologisch geordend op jaar. Bij de plaatsing van niet-gedateerde stukken is de volgorde aangehouden zoals deze werd aangetroffen bij verwerving. De collectie is niet ontsloten middels een plaatsingslijst.

Title
Inventaris van de collectie Johanna Woudstra-Gorter (1954-1993)
Author
A.P.J. Plak
Date
2006
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland