Skip to main content

Archief van de Vereniging tot Aanmoediging van het Arme Schoolkind te Amsterdam

 Fonds
Identifier: UBA188

Scope and Contents

In het archief bevindt zich een notulenboek van de vereniging over de periode 1894-1919, waarin de financiële jaarverslagen vanaf 1909 zijn opgenomen. Verder zijn er jaarverslagen over de periode 1912-1917. De overige stukken (1919-1942) zijn ledenlijsten, correspondentie en stukken betreffende de ontbinding van de vereniging en de inbeslagname van haar middelen.

Dates

  • 1894-1942

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

In 1872 werd de Vereniging tot Aanmoediging van het Arme Schoolkind te Amsterdam opgericht. De vereniging werd opgericht om de hygiëne te bevorderen van arme joodse kinderen die zowel de openbare als de Nederlands-Israëlitische godsdienstige armenscholen in Amsterdam bezochten. Ook richtte de vereniging zich op het bevorderen van regelmatig schoolbezoek. Dit doel trachtte zij te bereiken door middel van het uitreiken van kledingstukken en het toekennen van prijzen aan kinderen die zich onderscheidden in netheid, bijzondere vlijt en trouw schoolbezoek.

Op 8 april 1942 werd de vereniging, op beschikking van de commissaris voor niet-commerciële verenigingen en stichtingen, ontbonden en werd haar vermogen in beslag genomen.

Extent

0.05 meter

Abstract in Dutch

In 1872 werd de Vereniging tot Aanmoediging van het Arme Schoolkind te Amsterdam opgericht om de hygiëne te bevorderen van arme joodse schoolkinderen in Amsterdam. Ook richtte de vereniging zich op het bevorderen van regelmatig schoolbezoek. Op 8 april 1942 werd de vereniging ontbonden. In het archief bevinden zich een notulenboek over de periode 1894-1919, jaarverslagen over de periode 1912-1917, enkele ledenlijsten en correspondentie.

Abstract in English

The Association for the Support of Poor School Children was established in Amsterdam in 1872 to promote hygiene among poor Jewish children in Amsterdam. The association also aimed to encourage regular school attendance. It was dissolved on 8 April 1942. The archives contain a book of minutes for the period 1894-1919, annual reports for the period 1912-1917, several membership lists and correspondence.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Immediate Source of Acquisition

Het archief is in ieder geval vóór 1986 opgenomen in de collectie van de Bibliotheca Rosenthaliana, die onderdeel uitmaakt van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Nadere gegevens zijn niet beschikbaar.

Accruals

Het archief is compleet overgedragen, aanvullingen zijn niet te verwachten.

Related Materials

Het archief van de Vereniging tot Aanmoediging van het Arme Schoolkind maakt deel uit van de Bibliotheca Rosenthaliana .

De Bibliotheca Rosenthaliana bezit elders in de collectie de statuten van de vereniging (Br. Ros regl. A-7) en de openingsrede van de voorzitter (Br. Ros J.a 3).

Separated Materials

In het Stadsarchief Amsterdam bevinden zich stukken betreffende de Vereniging tot Aanmoediging van het Arme Schoolkind te Amsterdam in het archief van de Vereniging van Armbesturen (toegangsnummer 400, inventarisnummer 2300).

Bibliography

  • Jozeph Michman, Hartog Beem en Dan Michman. Pinkas. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland. Amsterdam, 1999.
  • [Binnenland]: Amsterdam. In: Nieuw Israelietisch Weekblad (1872), nr. 8, p. [2].

General

De collectie kan online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

Het archief is niet geïnventariseerd.

Deze archiefbeschrijving is tot stand gekomen in het kader van het project Online inventarissen van Nederlands-Joodse archiefcollecties. Het project is uitgevoerd in samenwerking met het Menasseh ben Israel Instituut voor joodse studies. In het kader van dit project is het archief in 2010 passief geconserveerd.

Title
Inventaris van het archief van de Vereniging tot Aanmoediging van het Arme Schoolkind te Amsterdam (1894-1942)
Author
C.T. Fruchaud en R. Boertjens, 2010
Date
2011
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland