Skip to main content

Archief van de redactie van Erts

 Fonds
Identifier: UBA176

Scope and Contents

Het archief bestaat grotendeels uit correspondentie tussen Henrik Scholte enerzijds en zijn mederedacteuren en degenen die bijdragen leverden aan Erts anderzijds. Daarnaast bevat het stukken betreffende redactievergaderingen en concepten van circulaires en persberichten.

Dates

  • 1925-1930

Creator

Language of Materials

Nederlands

Conditions Governing Access

De collectie is verfilmd en raadpleegbaar vanaf microfilm. De originele documenten worden in principe niet ter inzage gegeven.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Indien in uitzonderlijke gevallen toch toestemming verkregen is om originele documenten te raadplegen, wordt het materiaal alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

In 1925 kregen de jonge letterkundigen D.A.M. Binnendijk en Henrik Scholte van uitgeverij S.L. van Looy het verzoek voor 1926 een literaire almanak samen te stellen. De almanak kreeg de naam Erts en verscheen met steeds andere ondertitels in 1926, 1927, 1929 en 1930. Erts bevatte gedichten, verhalen, fragmenten van toneelstukken en essays. Onder degenen die bijdragen leverden, waren J.C. Bloem, Jan Campert, Marnix Gijsen, Richard Minne, Martinus Nijhoff, J. van Oudshoorn, E. du Perron, J.J. Slauerhoff en Theun de Vries. Met uitzondering van die van 1930 waren de almanakken geïllustreerd met foto's en getekende portretten van de contribuanten. De eerste twee jaren werd de almanak samengesteld door Henrik Scholte en D.A.M. Binnendijk. Later traden de letterkundigen Menno ter Braak, C.J. Kelk en Lou Lichtveld tot de redactie toe.

Henrik Scholte was de redactiesecretaris en drijvende kracht achter Erts. Begin jaren twintig voelde hij zich aangetrokken tot sterk uiteenlopende stromingen als de Praktische Idealisten Associatie, de bolsjewieken, het theosofisme en het fascisme. Later in de jaren twintig speelde hij een belangrijke rol in het culturele leven van Amsterdam, zo was hij een van de oprichters van de Filmliga. In de jaren dertig werkte Scholte als journalist en als perschef van de Nederlandse vestiging van het Amerikaanse filmbedrijf Metro-Goldwyn-Mayer. In de Tweede Wereldoorlog werkte hij bij de Duitse propaganda-organisatie Nederland Film. Na de oorlog werkte hij bij de KLM en schreef reisgidsen over Griekenland.

De afleveringen van 1926 en 1927 werden uitgegeven door S.L. van Looy, die van 1929 en 1930 door A.J.G. Strengholt. Nadat de besprekingen met Strengholt spaak liepen, gaven de samenstellers van Erts in 1931 het jaarboek Balans uit.

Extent

0.5 meter

Abstract in Dutch

Het archief is gevormd door de redactie van de literaire almanak Erts, waarin Henrik Scholte de drijvende kracht was. Het bevat correspondentie tussen de redactieleden onderling en tussen de redactie en degenen die een bijdrage aan de almanak leverden. Ook zijn er verslagen van redactievergaderingen te vinden.

Abstract in English

The archive was set up by the editors of the literary almanac Erts, the key figure among them being Henrik Scholte. The archive includes correspondence between the editors themselves and with contributors to the almanac. It also contains minutes of editorial meetings.

Arrangement

Scholte heeft het materiaal per jaar/jaren en vervolgens de correspondentie alfabetisch op correspondent geordend. Hij heeft de brieven per jaar genummerd. Deze nummering is in de huidige signatuur gehandhaafd. Het materiaal dat door Scholte niet genummerd is, heeft in 2007 per jaar signaturen gekregen die steeds volgen op de door Scholte als laatste genummerde brief.

1925-1927 XVI B 14:1-267 (XVI B 14:266-267 geen correspondentie)

1928 XVI B 15:1-173 (XVI B 15:171-173 geen correspondentie)

1929 XVI B 16:1-125 (XVI B 16:124-125 geen correspondentie)

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

Catalogus van de Universiteit van Amsterdam en Catalogus epistularum Neerlandicarum (CEN).

De correspondentie tussen Henrik Scholte en Menno ter Braak (Hs. XVI B 16-33) is in gescande en getranscribeerde vorm te vinden op de website van de Stichting Menno ter Braak .

Custodial History

Het archief werd gevormd door door de redactiesecretaris van Erts, Hendrik Scholte, die in september 1929 Menno ter Braak opriep zo veel mogelijk de correspondentie voor het archief te bewaren.

Immediate Source of Acquisition

De Universiteitsbibliotheek heeft het archief in 1949 van Henrik Scholte gekocht. Tegelijkertijd kocht de UB van hem de archieven Balans, De Distelvinck en Filmliga.

Appraisal

Het archief geeft informatie over het literaire leven in Amsterdam tussen 1926 en 1930.

Accruals

Het archief is volledig overgedragen.

Existence and Location of Copies

De gehele collectie is verfilmd en raadpleegbaar vanaf microfilm.

Related Materials

De Universiteitsbibliotheek bezit ook de archieven Balans, De Distelvinck en Filmliga. Henrik Scholte nam bij de Vereniging De Distelvinck en in de redacties van het jaarboek Balans en het tijdschrift Filmliga een prominente plaats in.

In het Stadsarchief Amsterdam bevindt zich onder toegangsnummer 1133 het archief van Henrik Scholte, dat onder andere zijn dagboeken 1926-1945 bevat.

Het literaire archief van Henrik Scholte bevindt zich in het Literatuurmuseum in Den Haag.

Separated Materials

In het Literatuurmuseum in Den Haag wordt enige correspondentie bewaard met de redactie van de almanak Erts, in het bijzonder met redacteur D.A.M. Binnendijk.

Bibliography

  • Henrik Scholte. Na een halve eeuw. Herinneringen aan Menno ter Braak als student. In: Bzzlletin 54 (1978), maart, p. 20-31.

Processing Information

De brieven zijn in eerste instantie ontsloten in de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam en in de Catalogus epistularum Neerlandicarum (CEN) op de persoon van de afzender en de persoon van de ontvanger. Soms, maar niet altijd, is aangegeven dat het om correspondentie van de redactie Erts gaat.

Voorzover het geen brieven betreft, is het materiaal in 2007 globaal geordend.

In 2021 is de inventaris online gepubliceerd, met zowel de correspondentie als de andere redactiestukken. De oude signaturen zijn hierin gehandhaafd.

Title
Inventaris van het redactiearchief van Erts (1925-1930)
Author
J. van Waterschoot en E.J. Driessen
Date
2021
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands
Edition statement
Eerste versie 2011, tweede herziene versie 2015, derde herziene versie 2021

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland