Skip to main content

Collectie Carel Lambertus Wurfbain

 Collection
Identifier: UBA156

Scope and Contents

De collectie bestaat uit circa 1200 geneeskundige werken waarvan elf dateren uit de 17e eeuw en 27 uit de 18e eeuw. De overige boeken zijn moderne werken uit de tijd van Wurfbain.

Dates

  • 1600-1891

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Frans, Duits, Engels, Grieks en Latijn

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Carel Lambertus Wurfbain werd in 1837 te Amsterdam geboren en studeerde daar en in Leiden vanaf 1855 geneeskunde. In 1862 promoveerde hij tot doctor in de medicijnen en in 1863 tot doctor in de chirurgie en verloskunde. Hij vestigde zich als medicus in Amsterdam waar hij aan het Buitengasthuis verbonden was. In 1870 was hij mede-oprichter van de kinderafdeling. In datzelfde jaar werd hij toegelaten als privaat-docent aan het Athenaeum Illustre waar hij in 1873 werd benoemd tot gewoon hoogleraar in de chirurgie.

Na de verheffing van het Athenaeum Illustre tot universiteit werd hij hoogleraar in de chirurgie en de oorheelkunde. Hij hield zijn oratie over de taak van de chirurg met name met betrekking tot de enorme sterfte onder de patienten. Wurfbain was aanhanger van het radicale idee om het ziekenhuis af te schaffen en de zieken decentraal te behandelen en te laten genezen. Dit idee publiceerde hij niet omdat hij in 1874 Joseph Lister bezocht in Edinburgh, wiens resultaten met antiseptische wondbehandeling spectaculair waren. De sterfte onder diens geopereerde patienten verminderde van 40% tot minder dan 15%. Wurfbain speelde een belangrijke rol bij de acceptatie van Listers methode in de Amsterdamse ziekenhuizen.

In 1888 werd Wurfbain ernstig ziek en kreeg, op eigen verzoek, eervol ontslag van zijn professoraat. Toen hij in 1891 naar Den Haag verhuisde, gaf hij zijn boekerij ten geschenke aan de Amsterdamse universiteit.

Extent

ca. 1200 items

Abstract in Dutch

Carel Lambertus Wurfbain werd in 1837 te Amsterdam geboren en studeerde daar en in Leiden vanaf 1855 medicijnen. In 1862 promoveerde hij tot doctor in de medicijnen en in 1863 tot doctor in de chirurgie en verloskunde. Hij vestigde zich als medicus in Amsterdam waar hij aan het Buitengasthuis verbonden was. In 1870 werd hij privaat-docent aan het Athenaeum Illustre, de voorloper van de Universiteit van Amsterdam, en in 1873 hoogleraar. De collectie bestaat uit ca. 1200 banden en geeft een goed beeld van de 19e-eeuwse geneeskunde, gezien door de ogen van een vooraanstaand beoefenaar. Wurfbain maakte studiereizen en bezocht congressen, en kocht voortdurend boeken over de nieuwste ontwikkelingen in een periode waarin de geneeskunst grote ontwikkelingen doormaakte. Voor het bestuderen van de receptie van die ontwikkelingen is de collectie van groot belang.

Abstract in English

Carel Lambertus Wurfbain was born in Amsterdam in 1837. From 1855 he studied medicine in Amsterdam and in Leiden. In 1862 he received his doctorate in medicine. This was followed by a doctorate in surgery and obstetrics in 1863. He established himself as a doctor in Amsterdam where he worked at the Buitengasthuis, one of the hospitals in Amsterdam. In 1870 he became a teacher at the Athenaeum Illustre, the predecessor of the University of Amsterdam, where he became a professor in 1873. The collection consists of about 1200 publications and gives a good impression of 19th century medicine from the point of view of a leading practitioner. Wurfbain made educational trips and visited medical conferences and continually bought books about the latest developments in medicine in a period of history in which this field of science developed rapidly. The collection is of major importance for studying the reception of those developments.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Custodial History

De collectie betreft de exemplarische medische boekenverzameling van een vooraanstaand Amsterdams hoogleraar.

Immediate Source of Acquisition

De collectie van Carel Lambertus Wurfbain werd in 1891, bij diens vertrek naar Den Haag aan de Universiteit van Amsterdam ten geschenke aangeboden. Ook eerder had hij al regelmatig boeken aan de Universiteitsbibliotheek geschonken.

Appraisal

De collectie geeft een goed beeld van van de 19e-eeuwse geneeskunde, gezien door de ogen van een vooraanstaand beoefenaar. Wurfbain maakte studiereizen en bezocht congressen, en kocht voortdurend boeken over de nieuwste ontwikkelingen in een periode waarin de geneeskunst grote ontwikkelingen doormaakte. Voor het bestuderen van de receptie van die ontwikkelingen is de collectie van groot belang.

Accruals

De collectie is compleet overgedragen; aanvullingen zijn niet te verwachten.

Bibliography

  • J.W.R. Tilanus. Herinneringswoord over wijlen Prof. C.L. Wurfbain, oud-hoogleeraar aan de Amsterdamsche Universiteit. Amsterdam, 1905.

General

De gedrukte werken kunnen worden aangevraagd met behulp van de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Processing Information

Deze boeken zijn in de aanwinstenjournalen van de Universiteitsbibliotheek bijgeschreven. Zij zijn ontsloten in de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Title
Beschrijving van de collectie Carel Lambertus Wurfbain (1600-1891)
Author
P. Dijstelberge
Date
2011
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland