Skip to main content

Archief van Jacob Mozes Content

 Fonds
Identifier: UBA173

Scope and Contents

Het archief bestaat voornamelijk uit officiële documenten, waaronder diploma's en getuigschriften, onder anderen van rabbijn Samson Raphaël Hirsch uit Emden ten behoeve van de kandidaat-rabbijnen J.M. Content en J.S. Hillesum. Verder zijn er stukken betreffende Contents aanstellingen, een verlovingsakte en een bewijs van inenting tegen koepokken uit 1819.

Dates

  • 1819-1900

Creator

Language of Materials

Nederlands, Hebreeuws en Duits

Conditions Governing Access

Het archief is gedigitaliseerd en online raadpleegbaar via de inventaris. De originele documenten worden in principe niet ter inzage gegeven.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Indien in uitzonderlijke gevallen toch toestemming verkregen is om originele documenten te raadplegen, wordt het materiaal alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Jacob Mozes Content werd in 1819 in Amsterdam geboren als zoon van Mozes Levie Content en Sophia Levie Bas. Aan het Nederlands-Israëlitisch Seminarium (NIS) in Amsterdam behaalde hij alle graden van godsdienstonderwijzer en zijn moree-titel. Hij was een zeer ijverig en succesvol student en werd in 1841 door de Hoofdcommissie tot Zaken der Israëlieten onderscheiden met de Bronzen Erepenning voor zijn voortreffelijk afgelegde examen in de humaniora.

Na het behalen van zijn rabbinaal diploma in 1843 vertrok hij samen met Jeremia Samuel Hillesum voor verdere studie naar het buitenland. Hij studeerde onder anderen bij rabbijn Seeligman Bamberger in Würzburg en bij rabbijn Samson Raphaël Hirsch in Emden.

In 1848 trouwde hij met Gelle Weinthal (1830-1806). Terug in Amsterdam werkte hij als leraar aan het 'beth hamidrasj', het doodgraverscollege, en als docent aan het Nederlands-Israëlitisch Seminarium. Op eigen verzoek werd hij in 1852 aangesteld als predikant zonder bezoldiging van de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge. Hij preekte in de synagoges aan de Stromarkt, aan de Uilenburgerstraat en aan de Rapenburgerstraat en later ook in de Nieuwe Synagoge en de Grote Synagoge. In 1861, een jaar na het overlijden van rabbijn Abraham Susan, werd hij benoemd tot tweede assessor ('dajan' van Amsterdam). Toen Joseph Hirsch Dünner in 1874 opperrabbijn werd, werd Content weer gewoon lid van het rabbinaat.

In zijn leven bekleedde hij vele functies in de joodse gemeenschap van Amsterdam. Hij was een gewaardeerd leraar en schriftgeleerde en een geliefd predikant, die bekend was onder de naam Rebbe Jokef. Jacob Mozes Content overleed op 4 oktober 1898. Hij werd begraven in Muiderberg.

Extent

0.05 meter

Abstract in Dutch

Jacob Mozes Content werd in 1819 in Amsterdam geboren. Hij behaalde zijn moree-diploma aan het Nederlands-Israëlitisch Seminarium (NIS) in Amsterdam. Na een studie in het buitenland bekleedde hij vele functies in de joodse gemeenschap van Amsterdam. Hij was docent aan het Seminarium en een geliefd rabbijn van de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge. Toen het opperrabbinaat vacant was, vervulde hij de functie van 'dajan' van Amsterdam. Hij overleed op tachtigjarige leeftijd en werd begraven in Muiderberg. Het archief bevat vooral officiële documenten betreffende zijn opleiding en enkele ingekomen brieven.

Abstract in English

Jacob Mozes Content was born in Amsterdam in 1819. He obtained his moré diploma from the Amsterdam Rabbinical Seminary (NIS) in Amsterdam. After studying abroad, he held many positions in the Jewish congregation of Amsterdam. He taught at the Seminary and was a much-loved rabbi of the Dutch Israelite Main Synagogue. When the post of chief rabbi became vacant, he held the position of dajan of Amsterdam. He died at the age of 80 and was buried in Muiderberg. The archive consists largely of official documents relating to his education, in addition to several incoming letters.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Immediate Source of Acquisition

Het archief werd verworven door de Bibliotheca Rosenthaliana, die onderdeel uitmaakt van het Allard Pierson. Nadere gegevens zijn niet beschikbaar.

Appraisal

Dit archief geeft nader inzicht in de religie- en vroomheidsgeschiedenis van het Nederlandse jodendom vanuit het perspectief van het rabbinaat als het religieuze establishment.

Accruals

Aanvullingen zijn niet te verwachten.

Related Materials

Het archief van J.M. Content maakt deel uit van de Bibliotheca Rosenthaliana .

De Bibliotheca Rosenthaliana bezit een tiental archieven van rabbijnen uit de tweede helft van de 19e en het begin van de 20e eeuw: Jacob Fränkel , Lion Wagenaar , Joseph Wijnkoop , Joseph Hirsch Dünner , Jeremia Samuel Hillesum , Tobias Lewenstein , Mozes Monasch , Simon Philip de Vries , Samuel Dasberg en Jacob Mozes Content .

Bibliography

  • [Binnenland] J.M. Content [In Memoriam]. In: Nieuw Israëlitisch Weekblad 16 (1898).
  • Arn. Druijff. Herinneringen uit het oude Amsterdamsche ghetto, rabbi J.M. Content (1818-1898). In: De vrijdagavond 8 (1931), nr. 29.
  • Mozes Heiman Gans. Memorboek. Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeuwen tot 1940. Baarn, 1974, p. 368.
  • Jozeph Michman, Hartog Beem en Dan Michman. Pinkas. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland. Amsterdam, 1999, p. 88, p. 395 en p. 474.
  • Bart Wallet. De organisatiestructuur van joods Nederland. In: Joden in Nederland in de twintigste eeuw: een biografisch woordenboek. Utrecht, 2007, p. xv-xvii.

Processing Information

Deze archiefbeschrijving is in 2010 tot stand gekomen in het kader van het project Online inventarissen van Nederlands-Joodse archiefcollecties. Het project is uitgevoerd in samenwerking met het Menasseh ben Israel Instituut voor joodse studies. In het kader van dit project is het archief in 2010 passief geconserveerd.

In 2015 is het archief geïnventariseerd en gedigitaliseerd.

Title
Inventaris van het archief van Jacob Mozes Content (1819-1900)
Author
C.T. Fruchaud en R. Boertjens
Date
2020
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands
Edition statement
eerste versie 2011, tweede herziene versie 2020

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland