Skip to main content

Archief van de firma Burgersdijk & Niermans

 Fonds
Identifier: UBA168

Scope and Contents

Het archief bevat de administratie van ca. 1894 tot 1959 van de firma Burgersdijk & Niermans. De administratie bestaat uit journalen, kasboeken, bestelboeken, auctiecatalogi, losse rekeningen en auctiegerelateerde brieven. De journalen geven een overzicht van de in- en verkoop van boeken, zowel in Nederland (Binnenlandsch Journaal, Ter Inzage Boek, en een journaal met de naam LPK) als in het buitenland (Buitenlandsch Journaal). De binnenlandse journalen bestrijken de periode van 1894 tot 1958, en de buitenlandse journalen lopen van 1894 tot 1921. Daarnaast werd er een speciaal journaal voor de uitgeverij bijgehouden (1939 – medio jaren vijftig), waarin de onkosten en verkoop van de uitgegeven werken vermeld staan.

De financiële administratie geeft een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van Burgersdijk & Niermans. Deze administratie is onder te verdelen in (tabellarische) kasboeken en grootboeken en een categorie aangeduid met de naam SBK, die gezamenlijk de periode van 1898 tot 1959 bestrijken. Daarnaast bestaat er een speciaal kasboek voor de bestellingen van de Universiteitsbibliotheek Leiden bij de firma gedurende 1916-1923, en zijn er de zogenaamde Dagboekjes: kasboeken voor de kleinere uitgaven en inkomsten in de periode 1894-1910, en één voor het jaar 1933. Verder bevat de financiële administratie een debiteurenboek (getiteld Storm) voor de periode 1941-1942, een transportboek met gemaakte transportkosten over de jaren 1894 en 1916, en de postcheque- en giroboeken (1919-1958) met informatie over transportkosten en saldogegevens.

De bestelboeken geven een overzicht van de boeken die bij Burgersdijk & Niermans besteld zijn. Deze beslaan de periode 1928 tot 1937. Voor het jaar 1908 bestaat er ook een apart bestelboek van de bestellingen die door de Universiteitsbibliotheek Leiden gedaan zijn.

De auctiecatalogi bevatten de veilingoverzichten. Er zijn auctiecatalogi op naam van de persoon wiens boekencollectie geveild werd (1894-1920) en op nummer (1913-1937).

Ook zijn er nog enkele rekeningen los in een map bewaard. De rekeningen, waaronder ook buitenlandse, bestrijken de periodes 1901-1904, 1912-1913 en 1939-1940. Het gaat zowel om rekeningen waar particulieren of antiquariaten de firma Burgersdijk & Niermans geld verschuldigd zijn, als andersom.

Ten slotte bevat het archief een boek met brieven van Burgersdijk & Niermans aan klanten met betrekking tot de veilingen. Deze brieven beslaan de periode 1897-1902.

Dates

  • ca. 1894-1959

Creator

Language of Materials

Nederlands en Duits

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Het Leidse veilinghuis en antiquariaat Burgersdijk & Niermans werd in 1894 opgericht, toen twee werknemers van de firma E.J. Brill, Pieter Johannes Burgersdijk (1867-1915) en George David Niermans (1854-1920), de veilingactiviteiten en een deel van de antiquarische voorraad van het bedrijf overnamen. Sinds de oprichting in 1894 tot de overname in 1986 door Arno W. de Bruin (1952) en Arne D. Steenkamp (1959) heeft de firma Burgersdijk & Niermans een aantal eigenaren gekend.

Mevrouw G. Burgersdijk-Elshout (1875-1954) nam de taken van haar man over na zijn overlijden in 1915. De in 1901 tot de firma toegetreden P.J. Dee (1884-1947) volgde in 1921 Niermans op en werd daarmee medefirmant van mevrouw Burgersdijk. Onder hun bewind werden vanaf 1923 verkooptentoonstellingen gehouden. Bovendien richtten ze in 1937 de nieuwe boekhandel op.

J.P. Stam (1903-1969) begon in 1918 bij de firma en nam in 1938 het initiatief om onder de naam Burgersdijk & Niermans te gaan uitgeven. Vanaf 1940 was Stam medefirmant van Dee, als opvolger van mevrouw Burgersdijk. In dezelfde tijd opende hij een filiaal in Amsterdam.

In 1946 trad Dee af als firmant, waarna hij rond 1950 werd opgevolgd door de in 1946 met Stam getrouwde M. Hommes (1916-1986).

Burgersdijk & Niermans verkocht antiquarische werken van uiteenlopende aard. Naast werken op het gebied van klassieke filologie, archeologie, Nederlandse topografie, rechtsgeleerdheid, tevens een van haar specialiteiten, bood de firma ook theologische en filosofische werken aan. Kenmerkend voor het fonds van uitgeverij Burgersdijk & Niermans zijn reeksen en proefschriften met scheepvaart, volkskunde en topografie als voornaamste onderwerpen.

Extent

13 meter

Abstract in Dutch

Het archief bevat de administratie van veilinghuis, antiquariaat, uitgeverij en boekhandel Burgersdijk & Niermans (ca. 1894-1959). Het materiaal in dit archief kan inzicht bieden in (het financiële aspect van) het boekbedrijf in Nederland van het einde van de 19e tot het midden van de 20e eeuw.

Abstract in English

The archive contains the administration of auctioneering firm, antiquarian bookshop, publisher and bookshop Burgersdijk & Niermans (ca. 1894-1959). The archival material can give insight in (the financial aspect of) the book trade in the Netherlands from the end of the 19th until the middle of the 20th century.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Immediate Source of Acquisition

Het archief maakt deel uit van de Bibliotheek van het Boekenvak. Deze werd in 1958 in langdurig bruikleen gegeven aan de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. In 2006 werd de gehele bibliotheek eigendom van de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak. Dit archief werd in 1985 verworven.

Accruals

Het archief is compleet overgedragen. Aanvullingen zijn niet te verwachten.

Related Materials

Het archief maakt deel uit van het bruikleen van de Stichting Bibliotheek van het Boekenvak . In de collectie prospectussen en personalia van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam is een verzameling bedrijfsdocumentatie over de firma Burgersdijk & Niermans aanwezig.

Bibliography

General

Stukken kunnen online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder. De veilingcatalogi kunnen worden aangevraagd via de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.

Processing Information

De veilingcatalogi van de firma Burgersdijk en Niermans zijn ontsloten via de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam. Voor het overige is het archief niet ontsloten.

Title
Inventaris van het archief van de firma Burgersdijk & Niermans (ca. 1894-1959)
Author
E. Veenendaal, W. Beers
Date
2011
Description rules
International Standard for Archival Description - General
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands
Edition statement
Eerste versie 2010

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland