Skip to main content

Collectie Franz Wilhelm Rive

 Collection
Identifier: UBA104

Scope and Contents

De collectie bestaat uit ca. 900 gedrukte werken waarvan 230 dateren van voor 1800: dertien dateren uit de 16e, 44 uit de 17e en 173 uit de 18e eeuw, waaronder de tweede druk van de anatomische atlas van Vesalius (1555) en een editie van Galenus uit 1528. De collectie bevat 158, veelal inmiddels zeldzaam geworden 19e-eeuwse werken over kuuroorden. Daaronder zijn medische tractaten maar ook reisgidsen.

Dates

  • 1500-1860

Creator

Language of Materials

Diverse talen, waaronder Nederlands, Frans, Duits, Engels, Grieks en Latijn

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

Franz Wilhelm Rive (1804-1873) studeerde medicijnen te Bonn en te Utrecht. Hij vestigde zijn reputatie tijdens de beruchte cholera-epidemie die Amsterdam in 1832 trof en 1200 slachtoffers maakte. Op 26 april 1833 promoveerde Rive te Utrecht 'magna cum laude' op het proefschrift De cholera Asiathica … ex observationibus clinicis, Amstelodami institutis, ducta (Over de Aziatische cholera … gebaseerd op waarnemingen in de Amsterdamse ziekenhuizen). Rive vestigde zich na zijn promotie als medicus in Amsterdam.

Extent

ca. 900 items

Abstract in Dutch

Franz Wilhelm Rive (1804-1873) studeerde medicijnen te Bonn en te Utrecht. Hij vestigde zijn reputatie tijdens de beruchte cholera-epidemie die Amsterdam in 1832 trof en waarover hij in 1833 een proefschrift schreef. Rive vestigde zich na zijn promotie als medicus in Amsterdam. De collectie bestaat uit ca. 900 gedrukte werken waarvan 230 dateren van voor 1800. Daaronder zijn onder meer de tweede druk van Vesalius De corporis humana en een editie van Galenus uit 1528. De collectie bevat voorts 158, veelal inmiddels zeldzaam geworden 19e-eeuwse werken over kuuroorden. De collectie van Franz Wilhelm Rive geeft in de eerste plaats een beeld van het soort medische werken dat in de 19de eeuw in de belangstelling van artsen stond.

Abstract in English

Franz Wilhelm Rive (1804-1873) studied medicine in Bonn and in Utrecht. He earned his reputation during the notorious cholera epidemic that hit Amsterdam in 1832 and about which he wrote his thesis in 1833. After receiving his doctorate Rive established himself as a practitioner in Amsterdam. The collection consists of about 900 printed works of which 230 date from before 1800, such as the second edition of De corporis humana by Vesalius and an edition of Galenus from 1528. Besides this, the collection contains 158 19th century works about health resorts. Many of these works have become quite rare by now. Rive's collection gives an impression of the kind of medical publications in which practitioners were interested in the 19th century.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Other Finding Aids

  1. Catalogus van de Universiteit van Amsterdam.
  2. Catalogus van de bibliotheek van wijlen Franz Wilhelm Rive, dokter in de geneeskunde te Amsterdam, ten geschenke gegeven door zijne echtgenoote mevrouw de wed. M.B.A. Rive, geb. Fuchs. Amsterdam, 1879.

Immediate Source of Acquisition

De collectie van Franz Wilhelm Rive werd in 1876 door zijn weduwe M.B.A. Rive-Fuchs aan de gemeente Amsterdam ten geschenke aangeboden.

Appraisal

De proefschriften, waarvan het aantal onbekend is, werden bij de verzameling medische dissertaties van de Universiteitsbibliotheek gevoegd. De overgebleven boeken werden door J.F. van Someren in de jaren 1876-1878 gecatalogiseerd.

De collectie geeft in de eerste plaats een beeld van het soort medische werken dat in de 19e eeuw door medici werd gebruikt. Van cultuurhistorisch belang is de collectie over kuuroorden en watergeneeskunde.

Accruals

De collectie is compleet overgedragen; aanvullingen zijn niet te verwachten.

General

De gedrukte werken kunnen worden aangevraagd met behulp van de Catalogus van de Universiteit van Amsterdam. De handschriften kunnen online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Title
Beschrijving van de collectie Franz Wilhelm Rive (1500-1860)
Author
P. Dijstelberge
Date
2011
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland