Skip to main content

Collectie Zionistische Verenigingen

 Collection
Identifier: UBA103

Scope and Contents

De collectie Zionistische Verenigingen is een verzameling van archivalia en voorlichtingsmateriaal van de volgende organisaties: de Nederlandse Zionisten Bond en enkele van haar afdelingen en commissies, het Zionistisch Congres 1907, de Mizrachi-groep en haar afdelingen en verenigingen, waaronder de Joodsche Vrouwenvereniging Kolenoe, Poale Zion van het Joods Socialistisch Verbond, de Zionistische Raad voor Amsterdam, de Federatie van Zionisten uit België, de Centrale Raad der Zionistische Verenigingen, de Socialistische Zionistische Vereniging Cheroeth, het Joods Nationaal Fonds, de Unie van Revisionistische Zionisten in Nederland, de Nieuwe Zionistische Organisatie, het Nederlands Palestina Opbouwfonds en de Keren Hajesod en haar afdelingen.

De collectie bevat circulaires, waaronder uitnodigingen voor vergaderingen en bijeenkomsten, nota's, almanakken, zegelboekjes en enkele brochures. Sommige stukken bevatten handschriftelijke aantekeningen of een persoonlijke adressering, ondere andere aan L. Hirschel, M.S. Hillesum, de Bibliotheca Rosenthaliana en de redactie van het Nieuw Israëlitisch Weekblad.

Dates

  • 1904-1941

Creator

Language of Materials

Nederlands, Duits, Hebreeuws en Engels

Conditions Governing Access

Voor raadpleging is een bezoekers- of lenerspas van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vereist.

Conditions Governing Use

Bij raadpleging is het Reglement voor de gebruikers van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam van toepassing. Reproductie en reproductierechtvergoedingen conform de Tarieven en Diensten Universiteit van Amsterdam.

Het materiaal wordt alleen ter inzage gegeven.

Biographical / Historical

De Bibliotheca Rosenthaliana herbergt de verzameling joodse boeken van de Bijzondere Collecties. De basis voor de Bibliotheca Rosenthaliana werd gelegd door Leeser Rosenthal (1794-1868) die bij zijn dood een collectie naliet van zo'n 6000 banden. Na mislukte pogingen de collectie te verkopen heeft zijn familie in 1880 de bibliotheek uiteindelijk aan de gemeente Amsterdam geschonken. Sindsdien is de bibliotheek veranderd van een typisch Duits-joodse Verlichtingsbibliotheek in een bredere joodse bibliotheek met als belangrijkste zwaartepunt de cultuurgeschiedenis van de joden in Nederland. Tot de verzamelgebieden van de huidige Bibliotheca Rosenthaliana behoort materiaal van zionistische verenigingen.

De Nederlandse Zionistische Bond (NZB) werd in 1899 opgericht om het zionisme onder de Nederlandse joden te propageren en te stimuleren. Door middel van fondsenwerving, donaties, ondersteuning bij emigratie naar en voorlichting over Palestina werd het zionistische doel nagestreefd. De NZB werd de grootste zionistische organisatie in Nederland. De leden van de NZB waren afkomstig uit verschillende lagen van de joodse bevolking, socialisten, (niet-)religieuze joden, notabelen en Oost-Europese joden. Door de hoge mate van assimilatie van Nederlandse joden was het animo voor het lidmaatschap van de NZB en andere zionistische verenigingen niet erg hoog. Voor de Tweede Wereldoorlog was ongeveer 3 procent van de Nederlands joodse bevolking lid van de NZB. De verschillende zionistische organisaties in Nederland zijn uiteindelijk in 1992 opgegaan in de Federatie van Nederlandse Zionisten.

Extent

0.12 meter

Abstract in Dutch

De collectie bevat materiaal van vele verschillende zionistische verenigingen van voor de Tweede Wereldoorlog. In de collectie zijn onder andere voorlichtingsmateriaal, uitnodigingen voor vergaderingen, nota's, almanakken en zegelboekjes opgenomen.

Abstract in English

The Zionist Associations collection compiled by the Bibliotheca Rosenthaliana, contains material from many different Zionist associations from before the Second World War. The collection includes informational materials, invitations to meetings, accounts, almanacs and stamp booklets.

Arrangement

De collectie is alfabetisch geordend per vereniging.

Physical Location

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam

Immediate Source of Acquisition

Het materiaal in de collectie is waarschijnlijk door de jaren heen verzameld door de conservatoren van de Bibliotheca Rosenthaliana, J.M. Hillesum en L. Hirschel. De Bibliotheca Rosenthaliana maakt deel uit van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Appraisal

De collectie is van belang voor de geschiedenis van het Nederlands-joodse verenigingsleven in de eerste helft van de 20e eeuw, in het bijzonder van de zionistische beweging.

Accruals

De collectie is in 1941 afgesloten, aanvullingen zijn niet te verwachten.

Related Materials

  1. De collectie Zionistische Verenigingen maakt deel uit van de Bibliotheca Rosenthaliana . In de Bibliotheca Rosenthaliana bevinden zich ook het archief van de Nederlandsche Zionistische Studenten Organisatie , het archief van de Nederlandsche Zionistische Studenten Organisatie-afdeling Amsterdam en de collectie van Agudat Yisrael .
  2. Het Stadsarchief Amsterdam beheert het archief van de Nederlandse Zionisten Bond uit de periode 1970-1999 (toegangsnummer: 1113).

Bibliography

  • Judith C.E. Belinfante e.a. Veranderend zionisme. Palestina, Israel en Nederland, 1897-1983. Alphen aan den Rijn, 1983.
  • Ludy Giebels. De archivalia in de Bibliotheca Rosenthaliana. In: Studia Rosenthaliana 20 (1986), nr. 2, p. 200-209.

General

De collectie kan online worden aangevraagd bij de collectiebeheerder.

Processing Information

De collectie is niet geïnventariseerd.

Deze collectiebeschrijving is tot stand gekomen in het kader van het project Online inventarissen van Nederlands-Joodse archiefcollecties. Het project is uitgevoerd in samenwerking met het Menasseh ben Israel Instituut voor joodse studies. In het kader van dit project is de collectie in 2010 passief geconserveerd.

Title
Beschrijving van de collectie Zionistische Verenigingen (1904-1941)
Author
R. Boertjens en C.T. Fruchaud, 2009
Date
2011
Description rules
Describing Archives: A Content Standard
Language of description
Dutch; Flemish
Script of description
Latin
Language of description note
Nederlands

Repository Details

Part of the Allard Pierson Repository

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland