Skip to main content Skip to search

Allard Pierson - de Collecties van de Universiteit van Amsterdam / Allard Pierson - the Collections of the University of Amsterdam

 Repository
Parent Institution: Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam / Library of the University of Amsterdam

About:

Het Allard Pierson beheert het erfgoed van de Universiteit van Amsterdam. Dit erfgoed omvat alle bijzondere collecties van de Universiteitsbibliotheek en verscheidene museale collecties, waaronder de archeologische collecties van het voormalige Allard Pierson Museum en de collecties van het voormalige Universiteitsmuseum.

De Universiteitsbibliotheek heeft haar oorsprong in de in 1578 opgerichte Stadsbibliotheek van Amsterdam. Na oprichting van het Amsterdamse Athenaeum Illustre in 1632 werd de bibliotheek ook van belang voor het hoger onderwijs. Dat werd bestendigd in 1877, toen het Athenaeum Illustre werd verheven tot Universiteit van Amsterdam en de stads- en athenaeumbibliotheek tot Universiteitsbibliotheek. Vanaf 1880 ontstonden er verschillende afdelingen, gericht op het beheer van bijzondere collecties. Het Universiteitsmuseum werd gesticht in 1916, op basis van de historische collectie die het studentendispuut CLIO vanaf 1883 had opgebouwd. Al deze collecties werden in 2007 verenigd in de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.

Het Allard Pierson Museum werd opgericht in 1934, met als basis de verzameling antieke voorwerpen die de hoogleraar Jan Six had verzameld voor het onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam en het Haagse privémuseum van Constant Willem Lunsingh Scheurleer.
In 2019 gingen het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties op in: Allard Pierson – De Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Organisatorisch valt het Allard Pierson onder de Universiteitsbibliotheek.

Geographical and cultural context
Het Allard Pierson is gevestigd in een aantal historische panden aan de Oude Turfmarkt, in het hart van Amsterdam, en in de Artis Bibliotheek aan de Plantage Middenlaan. Vanaf het ontstaan van de Stadsbibliotheek in 1578 is de band met de stad Amsterdam en haar religieuze, culturele en wetenschappelijke instellingen sterk geweest. Veel kleinere en grotere bibliotheken en collecties werden in de loop der eeuwen ondergebracht bij de universiteit. Zij hebben het verzamelbeleid sterk beïnvloed. Het Allard Pierson heeft nog steeds een nauwe band met de stad.

Administrative structure
Het beheer van de collecties van het Allard Pierson valt onder de afdeling Kennis en collecties. Het Allard Pierson is een divisie van de Bibliotheek UvA/HvA, een van de gemeenschappelijke dienstverlenende eenheden van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Het Allard Pierson en de centrale bibliotheekdiensten werken nauw samen bij catalogisering, depotbeheer, digitalisering en dienstverlening.

Records management and collecting policies
Het Allard Pierson vormt, conserveert en beheert, ontsluit en biedt toegang tot een breed spectrum van primair en secundair onderzoeksmateriaal, bestaande uit handschriften, gedrukte werken, archieven, prenten, audiovisueel materiaal, museale objecten, digitale bestanden en ander bijzonder materiaal, ter ondersteuning van het onderwijs en onderzoek bij de UvA en de HvA en van presentaties aan een breder publiek. Collectievorming omvat zowel acquisitie als deselectie. Het Allard Pierson is terughoudend bij acquisities en geeft prioriteit aan het ontsluiten en beschikbaar stellen voor onderzoeksdoeleinden van al aanwezige collecties. Arbeidsintensieve en kostbare verwervingen van losse items vinden minder plaats dan voorheen, het accent is verschoven naar de verwerving van kwalitatief goede en complete collecties, samengesteld door particulieren of instellingen.

Building(s)
Het Allard Pierson Museum werd in 1976 ondergebracht in het voormalige onderkomen van de Nederlandsche Bank, ontworpen door Willem Anthonie Froger, aan de Oude Turfmarkt. In dit complex zijn veel elementen van eerdere bebouwing opgenomen, zoals de kerk van een klooster en gasthuis en enkele woonhuizen uit 1643–1645 van architect Philip Vingboons. In 2007 werden de Bijzondere Collecties gehuisvest in het belendende complex aan de Oude Turfmarkt. Architectenbureau Atelier PRO maakte de drie nog intact bewaard gebleven monumentale Vingboonspanden, het voormalige Sint Bernardus Gesticht uit 1882–1884 en het ertussen gelegen Gasthuishofpoortje tot één geheel.
De huidige Artis Bibliotheek begon haar bestaan in 1838 als bibliotheek van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap 'Natura Artis Magistra'. In 1868 verhuisde de bibliotheek naar een door architect Gerlof Bartholomeus Salm speciaal ontworpen gebouw, gelegen aan de Plantage Middenlaan, in de dierentuin Artis. In de galerijbibliotheek bevinden zich nog steeds omvangrijke collecties boeken en tijdschriften over natuurlijke historie.

Archival and other holdings
Verzamelgebieden:
• Archeologie en cultuurgeschiedenis van het Oude Egypte
• Archeologie en cultuurgeschiedenis van het Nabije Oosten
• Archeologie en cultuurgeschiedenis van de Klassieke Wereld
• Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen
• Europese cultuurgeschiedenis van circa 1500 tot heden
• Kerk- en religiegeschiedenis
• Joodse cultuurgeschiedenis
• Natuurlijke historie
• Geschiedenis van de exacte wetenschappen
• Cartografie, geografie en reizen
• Geschiedenis van het boekenvak
• Grafische vormgeving en typografie
• Geschiedenis van de uitvoerende kunsten
• Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam

Contact:
Oude Turfmarkt 127-129
Amsterdam 1012 GC Nederland

What's in this Repository?